EMN Eesti üritused

 • Eesti

  Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku töötamise teemaline ekspertseminar

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • EU

  36th EMN REG Meeting

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  EMN Eesti konverents “Aasta ajutist kaitset – tagasivaade ja pilk tulevikku”

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Estonia

  Technical meeting “Ensuring the right to nationality for every child”

 • Estonia

  Financial Workshop

 • Estonia

  EMN Georgia and EMN Estonia Joint Conference ‘Advancing Data-Driven Decision-Making in Migration Management’

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  EMN Eesti konverents “Innovatsioon rändes – otsides uuenduslikke lahendusi”

 • Eesti

  Sisekaitseakadeemia aastakonverentsi 2021 töötuba “Valmisolek rändekriisideks”

 • Eesti

  EMN Eesti “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraporti 2021” esitlus

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  EMN Eesti konverents: “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme”

 • Estonia

  Ukrainlaste ränne Eestisse: viimaste aastate trendid

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  Konverents “Global Workplace is Here!”

 • Eesti

  Võrgustiku kohtumine

 • Eesti

  Põhja- ja Baltimaade rändekonverents “Haridus ja lõimumine”,29. märtsil 2019 KUMUs

 • Eesti

  Sisserände hetkeseis ja arengud Eestis ja Euroopas

 • Eesti

  Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?

 • Eesti

  Põhja- ja Baltimaade rändekonverents

 • Eesti

  Võrgustiku põhikohtumine

 • Eesti

  Eesistumise rändekonverents

 • Eesti

  Võrgustiku põhikohtumine

 • Eesti

  Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid

 • Eesti

  Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad

 • Eesti

  Võrgustiku teine põhikohtumine

 • Eesti

  Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades

 • Eesti

  Esimehe vahekohtumine “Pagulasperede lapsed Eesti koolides”

 • Eesti

  Võrgustiku esimene põhikohtumine