Sõnaraamat

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) üks peamiseid väljaandeid on „Varjupaiga ja rände sõnaraamat“. Sõnaraamat edendab varjupaiga ja rände mõistetest ühtset arusaamist ja nende kasutamist, parandades seeläbi mõistete võrreldavust. Sõnaraamatu sisu toetub mitmetele allikatele, kuid peamiselt siiski Euroopa Liidu varjupaiga- ja rändeõigustiku seadusandlusele ning võimaldab leida vasteid valdkondlikele mõistetele enamikes Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes.

  • Varjupaiga ja rände sõnaraamat