Rändestatistika

Meie kodulehelt leiate ajakohase Eesti rände- ja varjupaigavaldkonna ning kodakondsuse statistikat. Statistika allikatena kasutame Politsei-ja Piirivalveameti, Statistikameti ja Rahvastikuregistri andmeid.

Rändestatistika pdf versioon on leitav SIIT. Kui vajate trükist paberkandjal, siis võtke meiega ühendust.


Eesti kodanike ränne

Kuidas on muutunud Eesti kodanike sisse- ja väljaränne?
Kuhu Eesti kodanikud läksid ja kust tagasi tulid?


Seaduslik ränne

Kuidas on sisse- ja väljaränne Eestisse muutunud?
Mis põhjustel Eestisse tuldi?
Pikaajalise elaniku elamisluba
Kui palju ja kellele väljastati lühiajalisi ja pikaajalisi viisasid?
Kui palju on registreeritud lühiajalist töötamist?


Rahvusvaheline kaitse

Kui palju oli rahvusvahelise kaitse taotlejaid ja saajaid?
Milliste riikide kodanikud taotlesid rahvusvahelist kaitset ja milliste riikide kodanikele anti rahvusvaheline kaitse?


Ebaseaduslik ränne

Kui palju isikuid tabati ebaseaduslikult rändelt?


Tagasipöördumine

Kui palju tehti lahkumisettekirjutusi ning kui palju neist täideti?


Kodakondsus

Kui palju taotleti kodakondsust ja kellest said Eesti kodanikud?


Muu

Kellele ja kui palju anti e-residendi staatus?
Kui palju võeti osa kohanemisprogrammist?