Informid

  • Inform:Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

  • Inform: Policies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway

  • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Kolmandatest riikidest tudengite hoidmine Euroopa Liidus

  • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine ELis

  • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

  • Safe Countries of Origin

  • Rändevood vahemere kaudu

  • ERV poliitikaülevaade vahemere kaudu tulevatest rändevoogudest