Informid

 • Kolmandate riikide kodanike isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade digitaliseerimine

 • Ligipääs iseseisvale majutusele rahvusvahelise kaitse kontekstis

 • Ümberasustamine, humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmine ja sponsorlusprogrammid

 • Looduskatastroofidest, kliimamuutustest ja keskkonnaseisundi halvenemisest tingitud ränne ja ümberasumine

 • Saatjaga alaealiste ärakuulamisõigus rahvusvahelise kaitse menetluses

 • Sunniviisiliselt ümberasunud inimeste olukorra parandamine Euroopa Liidust väljaspool asuvates vastuvõtu- ja transiitriikides

 • Majutusvõimaluste paindlikkus rahvusvahelise kaitse kontekstis

 • Saatjata alaealiste üleminek täiskasvanuikka

 • Ajutise kaitse saajate majutuse korraldamine

 • Ajutise kaitse saajate ligipääs teenustele

 • Kahepoolsed tagasivõtulepingud

 • Rahvusvahelise kaitse saajate teisesed liikumised