Informid

  • Informide seeria: Innovatsioon rändevaldkonnas

  • Inform: Perest lahutatud ja kadunud migrandid

  • EMNi ja OECD Covid-19 koondinform

  • Inform #5: COVID-19 pandeemia mõju vabatahtliku tagasipöördumise ning sunniviisilise tagasisaatmise menetlustele ja poliitikameetmetele

  • Inform #4: COVID-19 pandeemia mõju piiriülestele rahaülekannetele ELi ja OECD liikmesriikides

  • Inform #3: Tööränne olulistes sektorites pandeemia ajal

  • Inform #2: COVID-19 mõjud välistudengitele ELi ja OECD liikmesriikides

  • Inform #1: ELi ja OECD liikmesriikide toimetulek elamislubade ning sisserändajate töötusega COVID-19 pandeemia ajal

  • Inform: Pikaajalise elaniku staatus ELis