Informid

  • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • The use of social media in the fight against migrant smuggling

  • EMN policy brief on migrants movements through the Mediterranean

  • Illegal employment of third-country nationals in the European Union

  • Family reunification of third-country nationals in the EU plus Norway: national practices

  • Statelessness in the EU

  • Inform on migrants’ movements through the Mediterranean

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad