Informid

  • Inform #2: COVID-19 mõjud välistudengitele ELi ja OECD liikmesriikides

  • Inform #1: ELi ja OECD liikmesriikide toimetulek elamislubade ning sisserändajate töötusega COVID-19 pandeemia ajal

  • Inform: Pikaajalise elaniku staatus ELis

  • Inform: Kuidas käsitlevad Euroopa Liidu liikmesriigid kadunud saatjata alaealiste juhtumeid?

  • Inform: Policies and practices for the training and support of return counsellors in their role to provide migrants with timely, unbiased and reliable information on return

  • Inform: Policies and practices on outreach and information provision for the return of migrants in EU member states and Norway

  • Inform: Kodakondsusetus Euroopa Liidus

  • Inform: Kuidas meelitavad ELi liikmesriigid start-up’e ja teisi uuenduslikke ettevõtjaid kolmandatest riikidest?

  • Inform: Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine