Kõik üritused

EMN Eesti võrgustikukohtumine

Eesti

15. juunil toimus EMN Eesti 2021. aasta teine võrgustikukohtumine. Seekordse kohtumise eesmärgiks oli tutvustada EMNi üleeuroopalist aastaraportit, koostöös Siseministeeriumiga valminud statistikaülevaadet ning rääkida EMN Eesti ja võrgustikuliikmete olulisematest rände- ja varjupaigavaldkona puudutavatest tegevustest.

Päevakava: 

10:00 – 10:20 – Tervitussõnad, EMN Eesti senised tegevused ja tulevikuplaanid 2021
10:20 – 11:00 – Värskeimate EMN publikatsioonide esitlus
11:00 – 11:50 – Võrgustikuliikmete ümarlaud, kus võrgustikuliikmed tutvustavad oma hetketegemisi ning tulevikuplaane, sh
Siseministeerium
Kultuuriministeerium
Haridus- ja Noorteamet ning Study in Estonia
11:50 – 12:00 – Küsimuste ring ja lõppsõnad