Kõik üritused

EMN Eesti võrgustikukohtumine

Eesti

12. veebruaril leidis aset EMN Eesti 2021. aasta esimene võrgustikukohtumine. Seekordse kohtumise peamiseks eesmärgiks oli jagada infot nii EMN Eesti kui ka võrgustikuliikmete 2020. a toimunud ja 2021. a planeeritavate tegevuste osas.

Päevakava:

10:00 – 10:50 – EMN Eesti tegevused

  • EMN Eesti tagasivaade aastale 2020 ja tulevikuplaanid
  • Lühikokkuvõte uuringust “Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitse Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis”
  • Lühikokkuvõte küsimustikust “Lapsed rändes”

10:50 – 12:00 – Võrgustikuliikmete ümarlaud, kus tutvustatakse oma hetke- ja planeeritavaid tegevusi

10:50 – 11:10 – Siseministeeriumi esitlus

  • “Ülevaade kodakondsus- ja rändepoliitikast 2020/2021”
  • “Ülevaade uue rände- ja varjupaigaleppe menetlusest”

11:10 – 11:25 – Politsei- ja Piirivalveameti haridusrände statistikaanalüüs
11:25 – 12:00 – Ülejäänud võrgustikuliikmete tegevused rände- ja varjupaigavaldkonnas