Uudiskirjad

Uudiskirja saadetakse e-posti teel Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti partneritele ja kõikidele huvilistele.

 

  • Välistööjõu lõimimine ELi tööturule – EMN Uudiskiri, august 2019

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • EMN Uudiskiri, oktoober 2018

  • EMN Uudiskiri, juuni 2018

  • EMN Uudiskiri, detsember 2017