Kõik üritused

EMN Eesti võrgustikukohtumine

Eesti

28. septembril toimus Sisekaitseakadeemias EMN Eesti võrgustikukohtumine.

Seekordse kohtumise eesmärk oli tutvustada vastvalminud rändepoliitika aastaraportit, koostöös Kultuuriministeeriumiga valminud statistikaülevaadet ning rääkida nii EMN Eesti kui ka võrgustikuliikmete olulisematest rände- ja varjupaigavaldkona puudutavatest tegevustest.

Päevakava: 

10:00 – 11:00 Tervitussõnad, EMN Eesti tegevused, sealhulgas rändepoliitika aastaraporti ja rändestatistika ülevaate tutvustus

11:00 – 12.30 Ümarlaud, kus võrgustikuliikmed saavad tutvustada oma hetketegmisi ning tulevikuplaane, sealhulgas:

  • Siseministeerium: ülevaade 2023. aastal jõustunud muudatustest välismaalaste seaduses;
  • Politsei- ja Piirivalveamet: raporti „Elamisloa alusel Eestisse saabunud välismaalased“ tutvustus;
  • MTÜ Mondo: ülevaade Ukraina õpetajate koolitustest;
  • ESTDEV: projekti Digital Explorers 2 tutvustus;
  • Teised võrgustikuliikmed;