Kõik üritused

EMN Eesti võrgustikukohtumine

Eesti

28. septembril toimub Sisekaitseakadeemias EMN Eesti 2023. aasta esimene võrgustikukohtumine. Seekordse kohtumise eesmärk on tutvustada vastvalminud rändepoliitika aastaraportit, koostöös Kultuuriministeeriumiga valminud statistikaülevaadet ning rääkida nii EMN Eesti kui ka võrgustikuliikmete olulisematest rände- ja varjupaigavaldkona puudutavatest tegevustest.