emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • EMNi ja OECD veebiseminar: Kuidas mõjutab COVID-19 pandeemia välistudengeid?

  COVID-19 viirusepuhang ja ELi ning OECD liikmesriikide poolt viiruse leviku piiramiseks kasutusel võetud meetmed mõjutavad neisse riikidesse õppima asuvaid välistudengeid otsesemalt ning kaudsemalt. Kuigi nende mõjutuste pikaajalisi tagajärgi on raske ette ennustada, siis lühiajalised mõjud on juba ilmsed. Näiteks on uute elamislubade taotluste menetlemine või olemasolevate uuendamine mitmelgi juhul takistatud või peatatud. See omakorda raskendab […]

  • Osale Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsil!

  • 2019. aasta rände olukord Eestis oli stabiilne, kasvutrend statistikas jätkus

  • Ränne pandeemiaeelses Euroopas: värske algus või status quo säilitamine?

Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

Viimaste aastate suurenenud rändevood ELi on paljudes liikmesriikides tõstnud kolmanda riigi kodanike integratsiooni ning sellest tulenevalt ka kodakondsuse omandamise oluliseks aruteluteemaks. Värskeima EMNi uuringu fookuses on sisserändajate võimalused naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamiseks.

Vaata lähemalt

Rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport 2019

Raport annab ülevaate Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal. Raport katab järgnevaid valdkondi: seaduslik ränne; rahvusvaheline kaitse; saatjata alaealised ja teised haavatavad rühmad; integratsioon; kodakondsus ja kodakondsusetus; viisa; piiride haldus; ebaseaduslik ränne; tagasipöördumine ning inimkaubandus.

Vaata lähemalt

Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

Millistel tingimustel ja mis olukorras on erinevates EL riikides ja Norras võimalik kaitset saada annab võrdleva ülevaate EMNi riiklike kaitsestaatusi puudutav uuring. 

Vaata lähemalt

Üritused

 • Austria

  EMN Austria riiklik konverents: Rahvusvahelise rände tuleviku prognoosimine

 • Estonia

  Põhja- ja Baltimaade rändekonverents (veebis): Piiriülene liikuvus Põhja- ja Baltimaade piirkonnas

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: COVID-19 mõjud välistudengitele ELi ja OECD liikmesriikides

Viimati lisandunud materjalid

 • Inform #2: COVID-19 mõjud välistudengitele ELi ja OECD liikmesriikides

 • 31. EMN Bülletään: aprill 2020 — juuni 2020

 • Värske ülevaade rändetrendidest Eestis ja Euroopas – EMN Uudiskiri, juuli 2020

 • Inform #1: ELi ja OECD liikmesriikide toimetulek elamislubade ning sisserändajate töötusega COVID-19 pandeemia ajal