emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Pilguheit uude rändepakti

  Euroopa Komisjon avaldas septembris uue rände- ja varjupaigapoliitika uuendusi puudutava ettepaneku, mida on nimetatud ka „uueks rändepaktiks“ (New Pact on Migration and Asylum). Pikkade läbirääkimiste tulemusel sündinud pakti eesmärk on ühelt poolt luua Euroopa Liidu (EL) ülene raamistik rände paremaks haldamiseks ning teisalt tuua liikmesriigid sisserände- ja varjupaigaküsimustes ühise laua taha. Samuti soovitakse uue rändepaktiga […]

  • COVID-19 pandeemia on muutnud sisserändajate elu ELi ja OECD liikmesriikides keerulisemaks

  • Osale EMN Eesti konverentsil “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme”!

  • EMNi ja OECD veebiseminar: Kuidas mõjutab COVID-19 pandeemia välistudengeid?

Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

Viimaste aastate suurenenud rändevood ELi on paljudes liikmesriikides tõstnud kolmanda riigi kodanike integratsiooni ning sellest tulenevalt ka kodakondsuse omandamise oluliseks aruteluteemaks. Värskeima EMNi uuringu fookuses on sisserändajate võimalused naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamiseks.

Vaata lähemalt

Rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport 2019

Raport annab ülevaate Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal. Raport katab järgnevaid valdkondi: seaduslik ränne; rahvusvaheline kaitse; saatjata alaealised ja teised haavatavad rühmad; integratsioon; kodakondsus ja kodakondsusetus; viisa; piiride haldus; ebaseaduslik ränne; tagasipöördumine ning inimkaubandus.

Vaata lähemalt

Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

Millistel tingimustel ja mis olukorras on erinevates EL riikides ja Norras võimalik kaitset saada annab võrdleva ülevaate EMNi riiklike kaitsestaatusi puudutav uuring. 

Vaata lähemalt

Üritused

 • Iirimaa

  EMN Iirimaa/ ESRI veebikonverents “Supporting Integration: Access to Citizenship in Ireland and the EU”

 • Luksemburg

  Veebiseminar “Missing children in the European Union”

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: COVID-19 mõju rahaülekannetele ELi ja OECD liikmesriikides

Viimati lisandunud materjalid

 • 32. EMN Bülletään: juuli 2020 — september 2020

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2020

 • Osale EMN Eesti konverentsil “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme” – EMN uudiskiri, oktoober 2020

 • Inform #3: Tööränne olulistes sektorites pandeemia ajal