emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Gruusia ja Moldova liitusid vaatlejariikidena Euroopa Rändevõrgustikuga

  Märtsis liitusid Gruusia ja Moldova vaatlejariikidena Euroopa Rändevõrgustikuga. Gruusia ja Moldova on esimesed Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välised riigid, kes vaatlejatena võrgustikuga liituvad. Euroopa Komisjoni rände- ja siseküsimuste direktoraardi peadirektori Monique Pariat’i sõnul on rände paremaks haldamiseks oluline suurendada koostööd kolmandate riikidega. Seda on rõhutatud ka uues rändepaktis. Gruusia ja Moldova osalemine Euroopa Rändevõrgustiku […]

  • EMN Eesti otsib oma meeskonda rändeeksperti!

  • Kuidas EL liikmesriigid ja Ühendkuningriik kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajaid riiki meelitavad ja nende õigusi kaitsevad?

  • Kas Euroopa Liidu piir peab?

Lapsed rändes

Uuring annab võrdleva ülevaate, kuidas kaitsevad EL liikmesriigid ja Norra riiki saabuvate sisserändajatest laste õigusi.

Vaata lähemalt

Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitsmine Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

Uuring annab võrdleva ülevaate kolmandatest riikidest Euroopa Liitu ja Ühendkuninriikidesse saabuvate hooajatöötajate vastuvõtmise riiklikest poliitikatest ja praktikast.

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport annab ülevaate 2019. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal rände valdkonnas toimunud poliitika- ja praktikamuudatusi ning kirjeldatakse rände statistilisi trende.

Vaata lähemalt

Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

Viimaste aastate suurenenud rändevood ELi on paljudes liikmesriikides tõstnud kolmanda riigi kodanike integratsiooni ning sellest tulenevalt ka kodakondsuse omandamise oluliseks aruteluteemaks. Värskeima EMNi uuringu fookuses on sisserändajate võimalused naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamiseks.

Vaata lähemalt

Rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport 2019

Raport annab ülevaate Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal. Raport katab järgnevaid valdkondi: seaduslik ränne; rahvusvaheline kaitse; saatjata alaealised ja teised haavatavad rühmad; integratsioon; kodakondsus ja kodakondsusetus; viisa; piiride haldus; ebaseaduslik ränne; tagasipöördumine ning inimkaubandus.

Vaata lähemalt

Üritused

 • EU

  Maailmapanga ja EMN ümarlaud “Public Perceptions of Migration”

 • EU

  EMN veebiseminar “Access to housing and education for children in migration: challenges and good practices”

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

Viimati lisandunud materjalid

 • Lapsed rändes

 • Inform #5: COVID-19 pandeemia mõju vabatahtliku tagasipöördumise ning sunniviisilise tagasisaatmise menetlustele ja poliitikameetmetele

 • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord Euroopa Liidus ja Norras

 • Infoleht (17) 2020: Konverents “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme”