emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Uudised

 • 2024. aasta uurimisteemad, millele Euroopa rändevõrgustiku liikmed keskenduvad

    Igal aastal saavad liikmesriikide kontaktpunktid esitada neile olulisi uurimisteemasid, millest valitakse välja kõige enam hääli saanud teemad. Hääletuse tulemusena viiakse 2024. aastal läbi 3 uuringut ja 10 lühiuuringut, millele rändevõrgustiku liikmes- ja vaatlejariigid panuse annavad. Teemad on järgmised: Uuringud: Tööränne tööjõupuuduse tingimustes ELi inimkaubanduse tõkestamise, selle vastu võitlemise ja kuriteoohvrite kaitse poliitika rahvusvaheline mõõde Perekonna taasühinemine ELis: […]

  • Rändevõrgustikult ilmus arvamusloona lühike analüüs sõja mõjust Eesti välistööjõule

  • Uuring: rahvusvahelise kaitse taotlejate integreerimine tööturule

  • Värskelt ilmunud: Rändepoliitika aastaraport 2023

Rändepoliitika aastaraport 2023

Ilmunud on EMN Eesti värske rändepoliitika aastaraport 2023. Raport annab ülevaate 2022. aasta olulisematest arengusuundadest, statistilistest trendidest ning muutustest poliitikas ja praktikas nii Eestis kui Euroopa Liidus kõikide peamiste rändeliikide lõikes.

Loe lähemalt

Eesti rändestatistika ülevaade 2018-2022

Juba viiendat aastat järjest ilmus koos suve saabumisega Kultuuriministeeriumi ja Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti statistikabrošüür „Rändestatistika ülevaade 2018-2022“. Brošüür annab ülevaate peamistest rändetrendidest Eestis 2022. aastal, kajastades eestlaste väljarännet ja tagasipöördumist ning kolmandate riikide kodanike sisse- ja väljarännet. Tervikuna mõjutas 2022. aasta rändestatistikat vaieldamatult kõige enam Ukraina sõjapõgenike saabumine Eestisse ning kehtestatud sanktsioonid ja piirangud. Rändestatistika on kättesaadav nii eesti, inglise kui vene keeles siin.

Vaata lähemalt

2022. aasta rände ja varjupaigavaldkonna raport (ENG)

Ilmus Euroopa rändevõrgustiku 2022. aasta rände ja varjupaigapoliitika sünteesaruanne, mis annab ülevaate valdkonna möödunud aasta peamistest arengutest Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras, Gruusias, Moldovas ja Armeenias. 2022. aastal kujundas Euroopa rändevaldkonda kõige enam sõda Ukrainas, mis tõi endaga kaasa suure põgenikelaine nii Euroopa Liidu riikidesse kui Ukraina lähiriikidesse, näiteks Moldovasse. Toetamaks sõja eest põgenenud inimesi aktiveeriti esmakordselt ELi ajaloos ajutise kaitse direktiiv. Lisaks jätkusid liikmesriikides pikaajalised väljakutsed, mis on põhjustatud demograafilisest muutusest, kvalifitseeritud tööjõu puudusest ja sisserändajate lõimumisest.

Vaata lähemalt

EMN liikmes- ja vaatlejariikide faktilehed 2022 (ENG)

Faktilehed kajastavad EMN liikmes- ja vaatlejariikide olulisemaid arenguid ja rändevaldkonna statistikat. Faktilehed leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Vaata lähemalt

EMN uuring: rahvusvahelise kaitse taotlejate integreerimine tööturule

Uuring annab ülevaate liikmesriikide lähenemisest rahvusvahelise kaitse taotlejate tööturule integreerimisel - kas ja kui kiiresti tööturule sisenemist võimaldatakse, millised on tööturule sisenemist reguleerivad meetmed ning milliste väljakutsetega silmitsi seistakse.

Loe lähemalt

EMN lühiuuring: Looduskatastroofidest, kliimamuutustest ja keskkonnaseisundi halevenemisest tingitud ränne ja ümberasumine.

Inform annab laiema ülevaate, millised on Euroopa Liidu ja OECD riikide algatused, seadusandlus ja poliitika keskkonna halvenemise, looduskatastroofide ja kliimamuutuste tõttu ümberasunud inimeste vastuvõtmisel ning kas ja millistel alustel antakse neile rahvusvahelist kaitset.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • EU

  36th EMN REG Meeting

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

Viimati lisandunud materjalid

 • Rahvusvahelise kaitse taotlejate integreerimine tööturule

 • Rändepoliitika aastaraport 2023

 • Rändestatistika ülevaade 2018-2022

 • 2022. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne