emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Kutse Sisekaitseakadeemia aastakonverentsi 2021 töötuppa “Valmisolek rändekriisideks”

  1.-2. detsembril leiab aset Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline hübriidkonverents “30 aastat turvalist vabadust“. 2. detsembril kell 11.14 toimub Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti korraldatud töötuba, mis keskendub rändekriisidega toimetuleku võimekusele. Töötoa eesmärk on arutleda selle üle, milline on Eesti ja lähiriikide (Läti ja Leedu) säilenõtkus rändekriisi olukorras. Töötoa ajakava on järgnev: Ettekande teema: Esineja: 11.15-11.30 Rändekriisi õppetunnid Saulius Nekrasevicius […]

  • Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

  • Kutse EMN Eesti “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021” esitlusele

  • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport annab ülevaate 2020. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal rände valdkonnas toimunud poliitika- ja praktikamuudatusi ning kirjeldatakse rände statistilisi trende.

Vaata lähemalt

Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras

Uuringu fookuses on EL riikide ja Norra poliitikad, mida rakendatakse pikaajaliselt ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike puhul. See puudutab mäiteks sisserändajaid, kellel ei ole enam riigis viibimiseks seaduslikku alust, kelle elamisloa taotlusest keeldutakse või kellel ei ole võimalik oma koduriiki tagasi pöörduda.

Vaata lähemalt

EMN rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

EMN 2020. aasta sünteesraport annab ülevaate möödunud aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Euroopa Liidus ja Norras. Raportis kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Eesti rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

Aastaraport annab ülevaate 2020. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Eestis. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Lapsed rändes

Möödunud kümnendil kasvas järsult Euroopa Liitu sisserännanud lapsmigrantide arv. Kui osa neist jõudis Euroopasse koos peredega, siis paljud tulid saatjata. EMN uus uuring annab võrdleva ülevaate, kuidas kaitsevad EL liikmesriigid ja Norra riiki saabuvate sisserändajatest laste õigusi.

Vaata lähemalt

Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitsmine Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

Uuring annab võrdleva ülevaate kolmandatest riikidest Euroopa Liitu ja Ühendkuninriikidesse saabuvate hooajatöötajate vastuvõtmise riiklikest poliitikatest ja praktikast.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Küpros

  Save-the-date: EMN Küprose konverents “Human Rights in the Field of Returns”

 • Eesti

  Sisekaitseakadeemia aastakonverentsi 2021 töötuba “Valmisolek rändekriisideks”

 • Hispaania

  EMN Hispaania konverents “The recognition of skills in the migration process”

Viimati lisandunud materjalid

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021

 • 35. EMN bülletään: aprill – juuni 2021

 • 2020. aasta rände- ja varjupaigavaldkonnas – EMN uudiskiri, juuli 2021

 • Virvarr 2020. aasta rändestatistikas – EMN Uudiskiri, juuni 2021