emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Global Workplace is Here!

  3. oktoobril 2019 toimub Tallinnas välistööjõu kaasamise fookusega konverents, mida korraldavad EMN Eesti, Mainor AS ja Work in Estonia. Viimastel aastatel on töömaastik Eestis ja Euroopas kiiresti rahvusvahelistunud. Üha rohkem ettevõtteid tegutseb rahvusvaheliselt ning spetsialistid väärtustavad sagelimobiilsust ning sellega koos kasvavaid töökogemusi ja professionaalseid võrgustikke. Ettevõtete piirideülesuse ja rahvusvaheliste töökollektiividega kaasnevatele võimalustele ja katsumustele keskendutaksegi Öpiku Konverentsikeskuses 3. oktoobril. Konverentsi avasessioon käsitleb rahvusvahelise tööjõu […]

  • Uued tuuled tööturuintegratsiooni vallas

  • Euroopa veenab aafriklasi koju jääma

  • Olukord rändepoliitikas Euroopa Liidu juhtkonna vahetudes

Global worplace is here!

3. oktoobril toimub Tallinnas välistööjõu kaasamise fookusega konverents Tallinnas, mida korraldavad EMN Eesti, Mainor AS ja Work in Estonia. Viimastel aastatel on töömaastik Eestis ja Euroopas kiiresti rahvusvahelistunud. Üha rohkem ettevõtteid tegutseb rahvusvaheliselt ning spetsialistid väärtustavad sageli mobiilsust ning sellega koos kasvavaid töökogemusi ja professionaalseid võrgustikke. Ettevõtete piirideülesuse ja rahvusvaheliste töökollektiividega kaasnevatele võimalustele ja katsumustele keskendutaksegi Öpiku Konverentsikeskuses 3. oktoobril.

Vaata lähemalt

Rände ja kodakondsuspoliitika koondaruanne 2018

Tutvu vastvalminud rände ja kodakondsuspoliitika koondaruande ja eesti raportiga ning teada millised on olnud peamised arengud rände valdkonnas 2018. aastal.

Vaata lähemalt

Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

Euroopa rändevõrgustik (EMN) avaldas uuringu, mis käsitleb EL mittekuuluvate ehk kolmandate riikide kodanike tööturule lõimimist 25 EL liikmesriigis. Uuring „Kolmandate riikide kodanike tööturule integreerimine ELi liikmesriikides” keskendub esimese põlvkonna rändajatele, kes viibivad seaduslikult ELi riikides ja kellel on õigus töötada.

Vaata lähemalt

Üritused

 • France

  Attraction and retention policies for international startups in France and in the EU

 • Finland

  From Tampere 20 to Tampere 2.0

 • Eesti

  Global Workplace is Here!

Viimati lisandunud materjalid

 • Välistööjõu lõimimine ELi tööturule – EMN Uudiskiri, august 2019

 • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2018

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018