emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Võta osa EMNi veebiseminarist “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas”

  17. juunil toimub EMNi veebiseminar “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas: 2019. aasta ja riikide reageeringud Covid-19-le”. Veebiseminaril esitletakse uut 2019. aasta rände- ja varjupaigapoliitika raportit, milles antakse ülevaade Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal.  Lisaks aastaraporti esmaesitlusele räägitakse liikmesriikide reageeringutest COVID-19 pandeemiale. Keskendutakse nendele rände- ja varjupaigavaldkondadele, mis on pandeemiast […]

  • Horvaatia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

  • Erinäolised riiklikud kaitsestaatused Euroopas

  • Rändevaldkonna kasvav murekoht Euroopas – teadmata kadunud saatjata alaealised

Infoleht (16 ) 2019: Konverents “Global Workplace is Here!”

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2019

“Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja lõimumine, kodakondsus, ebaseaduslik ränne ning tagasipöördumine.

Vaata lähemalt

Start-up'ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

Viimastel aastatel on ELis kasvanud start-up’idele ja teistele innovaatilistele ettevõtetele mõeldud spetsiifiliste vastuvõtuskeemide arv. Liikmesriigid pakuvad mitmeid meetmeid start-upide riiki meelitamiseks ja riigis hoidmiseks. Selle taga on soov luua kõrge väärtusega töökohti, tuua riiki väliskapitali, panustada läbi maksutulu riigieelarvesse ning reklaamida riigi innovaatilisust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Cyprus

  Kürpose riiklik rändekonverents “Kohalike ametkondade roll migrantide ja pagulaste lõimimisel”

 • Croatia

  Horvaatia eesistumise rändevaldkonna e-konverents

 • EU

  EMNi veebiseminar: “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas: 2019. aasta trendid ja riikide reageeringud Covid-19-le”

Viimati lisandunud materjalid

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2019

 • EMN Eesti seadis end sisse Sisekaitseakadeemias – EMN Uudiskiri, juuni 2020

 • Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

 • 30. EMN Bülletään: jaanuar 2020 — märts 2020