emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Kuidas meelitavad ELi liikmesriigid start-up’e ja teisi uuenduslikke ettevõtjaid kolmandatest riikidest?

  Viimastel aastatel on ELis kasvanud start-up’idele ja teistele innovaatilistele ettevõtetele mõeldud spetsiifiliste vastuvõtuskeemide arv. Paljudes riikides on ka kolmandatest riikidest start-up’ide meelitamine poliitiliselt oluline. See sihtrühm loob kõrge väärtusega töökohti, toob riiki väliskapitali ja maksutulu riigieelarvesse ning reklaamib riigi innovaatilisust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil. Spetsiaalsed viisad ja elamisload Kolmteist liikmesriiki, sealhulgas Eesti, on kolmandatest riikidest pärit start-up-asutajate või -ettevõtjate tarbeks vastu võtnud […]

  • EMN aitab luua vastunarratiivi inimsmugeldajate mesijutule

  • EMN Eesti rändab TLÜst SKAsse

  • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

Infoleht (16 ) 2019: Konverents “Global Workplace is Here!”

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2019

“Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja lõimumine, kodakondsus, ebaseaduslik ränne ning tagasipöördumine.

Vaata lähemalt

Start-up'ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

Viimastel aastatel on ELis kasvanud start-up’idele ja teistele innovaatilistele ettevõtetele mõeldud spetsiifiliste vastuvõtuskeemide arv. Liikmesriigid pakuvad mitmeid meetmeid start-upide riiki meelitamiseks ja riigis hoidmiseks. Selle taga on soov luua kõrge väärtusega töökohti, tuua riiki väliskapitali, panustada läbi maksutulu riigieelarvesse ning reklaamida riigi innovaatilisust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Estonia

  Ukrainlaste ränne Eestisse: viimaste aastate trendid

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

Viimati lisandunud materjalid

 • EMN Eesti rändab TLÜst SKAsse – EMN Uudiskiri, detsember 2019

 • Inform: Kuidas meelitavad ELi liikmesriigid start-up’e ja teisi uuenduslikke ettevõtjaid kolmandatest riikidest?

 • Start-up’ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

 • Infoleht (16 ) 2019: Konverents “Global Workplace is Here!”