emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Värske ülevaade rändestatistikast aastatel 2015-2019

  Siseministeeriumi ja EMN Eesti koostöös on valminud brošüür „Rändestatistika ülevaade 2015-2019“, mis annab lühida ülevaate värskeimatest sisserände statistika trendidest. Brošüür katab teemasid nagu Eesti kodanike välja- ja tagasiränne; viisad; Eestisse elama tulijate profiil ja põhjused siin elama asumiseks; pikaajalise elaniku elamisload; välismaalaste lemmikelukohad Eestis; rahvusvaheline kaitse; kodakondsus; e-residentsus; uussisserändajate kohanemine.

  • Võta osa EMNi veebiseminarist “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas”

  • Horvaatia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

  • Erinäolised riiklikud kaitsestaatused Euroopas

Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

Viimaste aastate suurenenud rändevood ELi on paljudes liikmesriikides tõstnud kolmanda riigi kodanike integratsiooni ning sellest tulenevalt ka kodakondsuse omandamise oluliseks aruteluteemaks. Värskeima EMNi uuringu fookuses on sisserändajate võimalused naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamiseks.

Vaata lähemalt

Rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport 2019

Raport annab ülevaate Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal. Raport katab järgnevaid valdkondi: seaduslik ränne; rahvusvaheline kaitse; saatjata alaealised ja teised haavatavad rühmad; integratsioon; kodakondsus ja kodakondsusetus; viisa; piiride haldus; ebaseaduslik ränne; tagasipöördumine ning inimkaubandus.

Vaata lähemalt

Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

Millistel tingimustel ja mis olukorras on erinevates EL riikides ja Norras võimalik kaitset saada annab võrdleva ülevaate EMNi riiklike kaitsestaatusi puudutav uuring. 

Vaata lähemalt

Üritused

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar (ELi) riikide reageeringutest COVID-19 pandeemiale seadusliku rände ja töötuse valdkonnas

 • Cyprus

  Kürpose riiklik rändekonverents “Kohalike ametkondade roll migrantide ja pagulaste lõimimisel”

 • Croatia

  Horvaatia eesistumise rändevaldkonna e-konverents

Viimati lisandunud materjalid

 • Värske ülevaade rändetrendidest Eestis ja Euroopas – EMN Uudiskiri, juuli 2020

 • Inform: ELi ja OECD liikmesriikide toimetulek elamislubade ning sisserändajate töötusega COVID-19 pandeemia ajal

 • Rändestatistika ülevaade 2015-2019

 • Rändestatistika ülevaade 2014-2018