emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Perest lahutatud ja kadunud migrandid: Liikmesriikide praktikad ennetamiseks ja kadunud migrantide otsimiseks

  Üksi reisides on kolmandate riikide kodanikud ja varjupaigataotlejad Euroopa Liitu (EL) sisenemisel ja lõppsihtkohta jõudes tihtipeale isoleeritud. Nii võivad nad olla haavatavamad ja sattuda ekspluateerimise, inimkaubanduse või smugeldamise ohvriks. Samuti ei pruugi kolmandate riikide kodanikud olla teadlikud viisidest, kuidas hoida kontakti oma lähedastega. Olukorras, kus riigis viibitakse ebaseaduslikult, võidakse otsustada mitte kontakti võtta, et vältida […]

  • Virvarr 2020. aasta rändestatistikas

  • Euroopa Komisjon tutvustas uut vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegiat

  • Ühe ajastu lõpu algus – ränne on muutumas väljavalitute privileegiks

EMN rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

EMN 2020. aasta sünteesraport annab ülevaate möödunud aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Euroopa Liidus ja Norras. Raportis kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Eesti rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

Aastaraport annab ülevaate 2020. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Eestis. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Lapsed rändes

Möödunud kümnendil kasvas järsult Euroopa Liitu sisserännanud lapsmigrantide arv. Kui osa neist jõudis Euroopasse koos peredega, siis paljud tulid saatjata. EMN uus uuring annab võrdleva ülevaate, kuidas kaitsevad EL liikmesriigid ja Norra riiki saabuvate sisserändajatest laste õigusi.

Vaata lähemalt

Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitsmine Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

Uuring annab võrdleva ülevaate kolmandatest riikidest Euroopa Liitu ja Ühendkuninriikidesse saabuvate hooajatöötajate vastuvõtmise riiklikest poliitikatest ja praktikast.

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport annab ülevaate 2019. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal rände valdkonnas toimunud poliitika- ja praktikamuudatusi ning kirjeldatakse rände statistilisi trende.

Vaata lähemalt

Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

Viimaste aastate suurenenud rändevood ELi on paljudes liikmesriikides tõstnud kolmanda riigi kodanike integratsiooni ning sellest tulenevalt ka kodakondsuse omandamise oluliseks aruteluteemaks. Värskeima EMNi uuringu fookuses on sisserändajate võimalused naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamiseks.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • EU

  EMNi veebiseminar: “Tõhus rändekorraldus Euroopa Liidus ja liikmesriikides”.

 • EU

  Maailmapanga ja EMN ümarlaud “New approaches to EU Migration: Innovations in designing and implementing new labour migration pathways”

Viimati lisandunud materjalid

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2020

 • Inform: Perest lahutatud ja kadunud migrandid

 • Rändestatistika ülevaade 2016-2020

 • 34. EMN Bülletään: jaanuar 2021 — märts 2021