emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Kuidas püüda kinni ideaalne immigrant?

  “Sirp” Elame rändeajastul, mil mobiilsuskapital – rändamisega tekkinud silmaring, enesekindlus ja kontaktid – on osa inimkapitalist. MARION PAJUMETS Kui üldse on olemas selline inim­kategooria nagu unistuste sisserändaja, siis peaks ta olema noor, haritud, hea tervisega töövõimeline inimene, kelle lõimumisvõime on hea. Sellele loetelule vastab vahest kõige paremini välisüliõpilane. Võtame näiteks magistrandi. Kogu senise elu, mitukümmend […]

  • Viisavabastus – usaldame, aga kontrollime

  • Mis saab rahvusvahelise kaitse saajast, kui ta reisib päritoluriiki?

  • Põhja- ja Baltimaade rändekonverents “Haridus ja lõimumine”,29. märtsil 2019 KUMUs.

Viisavabadusega kaasnevad väljakutsed ja praktikad Euroopa Liidus

Euroopa rändevõrgustiku värske uuringu fookuses on viie Lääne-Balkani (Makedoonia, Montenegro, Serbia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina) ning kolme idapartnerlusriigiga (Moldova, Ukraina, Gruusia) sõlmitud viisavabaduse mõjud Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Vaata lähemalt

Rände ja kodakondsuspoliitika koondaruanne 2018

Tutvu vastvalminud rände ja kodakondsuspoliitika koondaruande ja eesti raportiga ning teada millised on olnud peamised arengud rände valdkonnas 2018. aastal.

Vaata lähemalt

Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

Euroopa rändevõrgustik (EMN) avaldas uuringu, mis käsitleb EL mittekuuluvate ehk kolmandate riikide kodanike tööturule lõimimist 25 EL liikmesriigis. Uuring „Kolmandate riikide kodanike tööturule integreerimine ELi liikmesriikides” keskendub esimese põlvkonna rändajatele, kes viibivad seaduslikult ELi riikides ja kellel on õigus töötada.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Germany

  Conference on Migration and Communication

 • Eesti

  Võrgustiku kohtumine

 • Eesti

  SEMINAR/Soome ja Eesti institutsioonide koostöö sisserändajate integreerimise valdkonnas

Viimati lisandunud materjalid

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2018

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

 • Uudiskiri nr 2 (2019)

 • Infoleht (15 ) 2019: Euroopa kõrgkoolide välisvilistlaste integreerimine Euroopa tööturgudele