emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Rände ja rändepoliitika uus normaalsus

    EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport sedastab, et 2018. ja 2019. aasta ei toonud rändevaldkonnas kaasa pöördelisi muudatusi, küll aga on toimunud arengud nii mitmeski mõttes märgilised. Kui otsida ühtset lipukirja, mille all serveerida muutusi Eesti ja Euroopa rändes ja rändepoliitika erinevates valdkondades, siis üheks tugevaks pretendendiks oleks kindlasti “uus normaalsus”. Uus normaalsus ehk […]

  • Euroopa nõustab tagasipöördujaid

  • Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

  • Projekt MIRNet Tallinna Ülikoolis

Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

24. ja 25. oktoobril toimub Helsingis konverents From Tampere 20 to Tampere 2.0. alapealkirjaga Towards a new programme (2020-24) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?

Vaata lähemalt

Värske uuring toob välja Euroopa pingutused välistudengite meelitamisel ja hoidmisel

Ilmunud on Euroopa rändevõrgustiku (EMN) värske uuring, mis annab ülevaate tudengirände mahust üle Euroopa Liidu. Kolmandatest riikidest pärit tudengite meelitamine siinsetesse kõrgkoolidesse ning välisvilistlaste Euroopas tööle rakendamine on üks ELi rändepoliitika prioriteete.

Vaata lähemalt

Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

Euroopa rändevõrgustik (EMN) avaldas uuringu, mis käsitleb EL mittekuuluvate ehk kolmandate riikide kodanike tööturule lõimimist 25 EL liikmesriigis. Uuring „Kolmandate riikide kodanike tööturule integreerimine ELi liikmesriikides” keskendub esimese põlvkonna rändajatele, kes viibivad seaduslikult ELi riikides ja kellel on õigus töötada.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Eesti

  Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

 • France

  Konverents “Attraction and retention policies for international startups in France and in the EU”

 • Eesti

  Rahvusvaheline konverents „Piiri peal“

Viimati lisandunud materjalid

 • Inform:Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

 • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

 • Inform: Policies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway

 • Välistööjõu lõimimine ELi tööturule – EMN Uudiskiri, august 2019