emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Euroopa veenab aafriklasi koju jääma

    Euroopa – see on piimajõed ja pudrumäed, lubavad inimsmugeldajad arenguriikide elanikele. Tihtipeale klapitab küla säästud kokku, et tasuda oma kõige ettevõtlikuma elaniku reis üle Vahemere. Paraku purunevad unistused vastu reaalsust. Kümned-tuhanded kergeusklikud kuritarvitatakse teel Euroopa-Eldoradosse. Kohalejõudnuid vapustab vilets eluase ja ekpluateeriv töösuhe – eeldusel, et tööd üldse leiab – saatjaks lakkamatu hirm väljasaatmise ees. […]

  • Olukord rändepoliitikas Euroopa Liidu juhtkonna vahetudes

  • Tööränne Eestisse jätkab kasvutrendi

  • Kuidas püüda kinni ideaalne immigrant?

Viisavabadusega kaasnevad väljakutsed ja praktikad Euroopa Liidus

Euroopa rändevõrgustiku värske uuringu fookuses on viie Lääne-Balkani (Makedoonia, Montenegro, Serbia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina) ning kolme idapartnerlusriigiga (Moldova, Ukraina, Gruusia) sõlmitud viisavabaduse mõjud Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Vaata lähemalt

Rände ja kodakondsuspoliitika koondaruanne 2018

Tutvu vastvalminud rände ja kodakondsuspoliitika koondaruande ja eesti raportiga ning teada millised on olnud peamised arengud rände valdkonnas 2018. aastal.

Vaata lähemalt

Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

Euroopa rändevõrgustik (EMN) avaldas uuringu, mis käsitleb EL mittekuuluvate ehk kolmandate riikide kodanike tööturule lõimimist 25 EL liikmesriigis. Uuring „Kolmandate riikide kodanike tööturule integreerimine ELi liikmesriikides” keskendub esimese põlvkonna rändajatele, kes viibivad seaduslikult ELi riikides ja kellel on õigus töötada.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Luksemburg

  Annual National Conference: Attracting start-up founders and innovative entrepreneurs from third countries

 • Portugal

  Annual National Conference on the theme “Migration, Asylum and Statistics”

 • Slovakkia

  7th EMN Educational Seminar on Migration: Impacts and Opportunities of International Migration

Viimati lisandunud materjalid

 • Uudiskiri nr 3 ( 2019 )

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2018

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

 • Uudiskiri nr 2 (2019)