emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

  Euroopa rändevõrgustiku (EMN) avaldatud uus uuring pakub võrdlevat ülevaadet ELi liikmesriikide, Norra ja Šveitsi kogemustest ja praktikatest seoses võimalike tagajärgedega, mis võivad tekkida rahvusvahelise kaitse saajale päritoluriiki reisimisel või sealsete ametivõimudega kontakteerumisel. Vaata ka  uuringut tutvustavat videot!  

  • Rände ja rändepoliitika uus normaalsus

  • Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt tegutseb järgmisest aastast Sisekaitseakadeemias

  • Euroopa nõustab tagasipöördujaid

Uuring toob välja Euroopa pingutused välistudengite meelitamisel ja hoidmisel

Ilmunud on Euroopa rändevõrgustiku (EMN) värske uuring, mis annab ülevaate tudengirände mahust üle Euroopa Liidu. Kolmandatest riikidest pärit tudengite meelitamine siinsetesse kõrgkoolidesse ning välisvilistlaste Euroopas tööle rakendamine on üks ELi rändepoliitika prioriteete.

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2019

“Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja lõimumine, kodakondsus, ebaseaduslik ränne ning tagasipöördumine.

Vaata lähemalt

Uuring: Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) avaldatud uus uuring pakub võrdlevat ülevaadet ELi liikmesriikide, Norra ja Šveitsi kogemustest ja praktikatest seoses võimalike tagajärgedega, mis võivad tekkida rahvusvahelise kaitse saajale päritoluriiki reisimisel või sealsete ametivõimudega kontakteerumisel. Vaata ka uuringut tutvustavat videot!

Vaata lähemalt

Üritused

 • Estonia

  Ukrainlaste ränne Eestisse: viimaste aastate trendid

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

Viimati lisandunud materjalid

 • 28. EMN Bülletään: juuli 2019 — september 2019

 • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

 • Inform: Beneficiaries of international protection travelling to and contacting authorities of their country of origin

 • Inform: Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine