emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Värske uuring toob välja Euroopa pingutused välistudengite meelitamisel ja hoidmisel

  Ilmunud on Euroopa rändevõrgustiku (EMN) värske uuring, mis annab ülevaate tudengirände mahust üle Euroopa Liidu. Kolmandatest riikidest pärit tudengite meelitamine siinsetesse kõrgkoolidesse ning välisvilistlaste Euroopas tööle rakendamine on üks ELi rändepoliitika prioriteete. Eesti raporti autor, TLÜ Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti (EMN Eesti) rändeekspert Marion Pajumets selgitab, et tudengirände strateegiline olulisus Euroopa jaoks väljendub ka 2018. […]

  • EMNi rändeekspert Marion Pajumets kommenteerib Postimehes rände olukorda ja väljakutseid

  • Global Workplace is Here!

  • Uued tuuled tööturuintegratsiooni vallas

Konverents Global Workplace is Here!

Viimaste aastatega on nii töö iseloom kui ka töökohad kiiresti rahvusvahelistunud ja mitmekesistunud.Üha rohkem ettevõtteid tegutseb riigipiiride üleselt ning ka spetsialistid on muutunud üha mobiilsemaks, otsides järjest rohkem rahvusvahelisi eneseteostusvõimalusi. Nende arengutega kaasneb aga mitmeid väljakutseid. Konverentsil arutamegi, kuidas saaksid Eesti ettevõtted tulla paremini toime uue töömaailma ja rahvusvaheliste kollektiividega.

Vaata lähemalt

Värske uuring toob välja Euroopa pingutused välistudengite meelitamisel ja hoidmisel

Ilmunud on Euroopa rändevõrgustiku (EMN) värske uuring, mis annab ülevaate tudengirände mahust üle Euroopa Liidu. Kolmandatest riikidest pärit tudengite meelitamine siinsetesse kõrgkoolidesse ning välisvilistlaste Euroopas tööle rakendamine on üks ELi rändepoliitika prioriteete.

Vaata lähemalt

Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

Euroopa rändevõrgustik (EMN) avaldas uuringu, mis käsitleb EL mittekuuluvate ehk kolmandate riikide kodanike tööturule lõimimist 25 EL liikmesriigis. Uuring „Kolmandate riikide kodanike tööturule integreerimine ELi liikmesriikides” keskendub esimese põlvkonna rändajatele, kes viibivad seaduslikult ELi riikides ja kellel on õigus töötada.

Vaata lähemalt

Üritused

 • France

  Attraction and retention policies for international startups in France and in the EU

 • Finland

  From Tampere 20 to Tampere 2.0

 • Eesti

  Konverents “Global Workplace is Here!”

Viimati lisandunud materjalid

 • Inform:Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

 • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

 • Inform: Policies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway

 • Välistööjõu lõimimine ELi tööturule – EMN Uudiskiri, august 2019