emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Kuidas EL liikmesriigid ja Ühendkuningriik kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajaid riiki meelitavad ja nende õigusi kaitsevad?

  Kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajad on paljude EL liikmesriikide jaoks üliolulise tähtsusega, kuna nad täidavad  hooajalise iseloomuga tööturuvajadusi. Alates vastava  direktiivi[1] vastuvõtmisest ning selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmisest, on liikmesriigid hooajatöötajate vastuvõtupoliitika rakendamisele ja nende õiguste kaitsele palju tähelepanu pööranud. Millised on kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate vastuvõtmise trendid, riiklikud poliitikad ja praktikad, sellest annab ülevaate vastvalminud EMNi […]

  • Kas Euroopa Liidu piir peab?

  • EMN Eesti konverentsil räägiti võimalustest ja väljakutsetest kodakondsuspoliitikas

  • Pilguheit uude rändepakti

Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitsmine Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

Uuring annab võrdleva ülevaate kolmandatest riikidest Euroopa Liitu ja Ühendkuninriikidesse saabuvate hooajatöötajate vastuvõtmise riiklikest poliitikatest ja praktikast.

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport annab ülevaate 2019. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal rände valdkonnas toimunud poliitika- ja praktikamuudatusi ning kirjeldatakse rände statistilisi trende.

Vaata lähemalt

Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

Viimaste aastate suurenenud rändevood ELi on paljudes liikmesriikides tõstnud kolmanda riigi kodanike integratsiooni ning sellest tulenevalt ka kodakondsuse omandamise oluliseks aruteluteemaks. Värskeima EMNi uuringu fookuses on sisserändajate võimalused naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamiseks.

Vaata lähemalt

Rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport 2019

Raport annab ülevaate Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal. Raport katab järgnevaid valdkondi: seaduslik ränne; rahvusvaheline kaitse; saatjata alaealised ja teised haavatavad rühmad; integratsioon; kodakondsus ja kodakondsusetus; viisa; piiride haldus; ebaseaduslik ränne; tagasipöördumine ning inimkaubandus.

Vaata lähemalt

Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

Millistel tingimustel ja mis olukorras on erinevates EL riikides ja Norras võimalik kaitset saada annab võrdleva ülevaate EMNi riiklike kaitsestaatusi puudutav uuring. 

Vaata lähemalt

Üritused

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: COVID-19 pandeemia mõju vabatahtliku tagasipöördumise ning sunniviisilise tagasisaatmise menetlustele ja poliitikameetmetele

 • Iirimaa

  EMN Iirimaa/ ESRI veebikonverents “Supporting Integration: Access to Citizenship in Ireland and the EU”

 • Luksemburg

  Veebiseminar “Missing children in the European Union”

Viimati lisandunud materjalid

 • Lapsed rändes

 • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord Euroopa Liidus ja Norras

 • Infoleht (17) 2020: Konverents “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme”

 • EMN Eesti jõulusoovid ja aasta viimane uudiskiri – detsember 2020