Uudised

 • Kuidas EL liikmesriigid ja Ühendkuningriik kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajaid riiki meelitavad ja nende õigusi kaitsevad?

  Kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajad on paljude EL liikmesriikide jaoks üliolulise tähtsusega, kuna nad täidavad  hooajalise iseloomuga tööturuvajadusi. Alates vastava  direktiivi[1] vastuvõtmisest ning selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmisest, on liikmesriigid hooajatöötajate vastuvõtupoliitika rakendamisele ja nende õiguste kaitsele palju tähelepanu pööranud. Millised on kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate vastuvõtmise trendid, riiklikud poliitikad ja praktikad, sellest annab ülevaate vastvalminud EMNi […]

 • Kas Euroopa Liidu piir peab?

  Oktoobris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport, mis annab ülevaate 2019. aasta olulisematest arengutest ja muudatustest erinevates rändepoliitika valdkondades Eestis ja Euroopa Liidus. Möödunud aastat iseloomustas valimistejärgne poliitiliste eesmärkide läbivaatamine ning uute sihtide seadmine nii meil kui ka Brüsselis EL-tasandil. Mõlemal juhul nähakse prioriteedina ebaseadusliku rände ennetamist ja tõkestamist tulevikus, kuid milline oli tegelik […]

 • EMN Eesti konverentsil räägiti võimalustest ja väljakutsetest kodakondsuspoliitikas

  Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkt korraldas 27. oktoobril Sisekaitseakadeemias konverentsi “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme“. Konverents toimus hübriidformaadis. Konverentsi esimese poole fookus oli hiljuti EMNi poolt valminud uuringul „Kolmandate riikide kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus“, mille tulemusi arutati nii Eesti, kui Euroopa Liidu kontekstis. Konverentsi teine pool oli pühendatud vastvalminud iga-aastasele rände- […]

 • Pilguheit uude rändepakti

  Euroopa Komisjon avaldas septembris uue rände- ja varjupaigapoliitika uuendusi puudutava ettepaneku, mida on nimetatud ka „uueks rändepaktiks“ (New Pact on Migration and Asylum). Pikkade läbirääkimiste tulemusel sündinud pakti eesmärk on ühelt poolt luua Euroopa Liidu (EL) ülene raamistik rände paremaks haldamiseks ning teisalt tuua liikmesriigid sisserände- ja varjupaigaküsimustes ühise laua taha. Samuti soovitakse uue rändepaktiga […]

 • COVID-19 pandeemia on muutnud sisserändajate elu ELi ja OECD liikmesriikides keerulisemaks

  Kuigi COVID-19 viirusest tingitud kriis on avaldanud suurt mõju kogu ühiskonna ning majanduse toimimisele kõikjal maailmas, on ilmnenud märke, et haavatavad kogukonnad, sh kolmandate riikide kodanikud on pandeemiast eriti palju mõjutatud. COVID-19 viirusepuhang ja ELi ning OECD liikmesriikide poolt viiruse leviku piiramiseks kasutusele võetud meetmed mõjutavad rändevaldkonda nii otseselt kui kaudselt. Kuigi nende mõjutuste pikaajalisi […]

 • Osale EMN Eesti konverentsil “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme”!

  27. oktoobril kell 10.00-14.30 (Eesti aja järgi) toimub EMN Eesti konverents “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme“, mis toimub Sisekaitseakadeemias (ruum A108, Kase 61, Tallinn) ning paralleelselt ka veebi vahendusel (linki osalejatega jagatakse vahetult enne konverentsi). Konverentsi fookuses on EL liikmesriikide kodakondsuspoliitika valikud. Tutvustatakse nii üleeuroopalisi arenguid kui ka näiteid Soomest, Iirimaalt, Ühendkuningriigist ja Eestist. Konverentsi […]

 • EMNi ja OECD veebiseminar: Kuidas mõjutab COVID-19 pandeemia välistudengeid?

  COVID-19 viirusepuhang ja ELi ning OECD liikmesriikide poolt viiruse leviku piiramiseks kasutusel võetud meetmed mõjutavad neisse riikidesse õppima asuvaid välistudengeid otsesemalt ning kaudsemalt. Kuigi nende mõjutuste pikaajalisi tagajärgi on raske ette ennustada, siis lühiajalised mõjud on juba ilmsed. Näiteks on uute elamislubade taotluste menetlemine või olemasolevate uuendamine mitmelgi juhul takistatud või peatatud. See omakorda raskendab […]

 • Osale Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsil!

  18. septembril 2020 kell 10.00-13.00 toimub Põhja- ja Baltimaade on-line rändekonverents “Piiriülene liikuvus Põhja- ja Baltimaade piirkonnas”. Konverentsi korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool ja Eesti Siseministeerium koos paljude koostööpartneritega. Arvult juba kaheksas Põhja- ja Baltimaade rändekonverents toimub tänavu digitaalselt ning keskendub rändepoliitika väljakutsetele ja eelkõige piiriülesele liikuvusele Põhja- ja Baltimaades.  Rände ja […]

 • 2019. aasta rände olukord Eestis oli stabiilne, kasvutrend statistikas jätkus

  Seaduslikus rändes oli domineerivaks lühiajalise töötamise kasv 2019. aastal liikus Eesti seadusliku rände valdkonnas suuresti 2017. ja 2018. aastal jõustunud seadusemuudatuste tuules ning olulisi muutusi ja sisserännet soodustavaid tingimusi endaga kaasa ei toonud. Seega oli 2019. aasta pigem eelnevate aastate poliitikakujunduse realiseerumise aasta ning seda toetab ka valdkonna statistika, näiteks: kasvas välismaiste tippspetsialistide arv võrreldes 2018. aastaga 70%, […]