Uuringud

 • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras

 • Andmehaldus varjupaigamenetluses

 • Lapsed rändes

 • Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitse Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

 • Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

 • Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

 • Start-up’ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

 • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

 • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

 • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

 • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

 • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust