Uuringud

  • Lapsed rändes

  • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord Euroopa Liidus ja Norras

  • Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitse Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

  • Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

  • Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

  • Start-up’ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

  • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

  • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

  • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele