Uuringud

 • Rahvusvahelise kaitse taotlejate integreerimine tööturule

 • Kinnipidamine ja kinnipidamise alternatiivid rahvusvahelise kaitse ja tagasipöördumise menetluses

 • Kolmandatest riikidest pärit inimkaubanduse ohvrite tuvastamine ja kaitse

 • Lapsed rändes (2020)

 • Naississerändajate integratsioon Euroopa Liidus ja Norras

 • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras

 • Andmehaldus varjupaigamenetluses

 • Lapsed rändes (2019)

 • Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitse Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

 • Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

 • Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

 • Start-up’ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu