Uuringud

  • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

  • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

  • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

  • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

  • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust

  • Rahvusvahelise kaitse taotlejate muutuv sisseränne aastatel 2014-2016: liikmesriikide reaktsioonid rändekriisile

  • Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

  • Challenges and practices for establishing the identity of third country nationals in migration procedures

  • Illegal employment of third-country nationals in the EU