Uuringud

  • Kolmanda riigi kodanike võimalused saada ELi liikmesriikide kodakondsus

  • Võrdlev ülevaade riiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

  • Start-up’ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

  • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

  • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

  • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

  • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

  • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust

  • Rahvusvahelise kaitse taotlejate muutuv sisseränne aastatel 2014-2016: liikmesriikide reaktsioonid rändekriisile