Kõik üritused

Sisekaitseakadeemia aastakonverentsi 2021 töötuba “Valmisolek rändekriisideks”

Eesti

Detsembri alguses leiab aset Sisekaitseakadeemia rahvusvaheline hübriidkonverents “30 aastat turvalist vabadust“. Konverentsi esimesel päeval (01.12) toimuvad ettekanded ja paneeldiskussioonid kohapeal, mida on võimalik jälgida ka veebi vahendusel. Teisel päeval (02.12) toimuvad töötoad veebi vahendusel. Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt korraldab töötoa, mis keskendub rändekriisidega toimetuleku võimekusele.

Maailm meie ümber on pidevas muutumises ning toob kaasa erinevaid väljakutseid, sealhulgas rände valdkonnas. Ilmekas näide sellest on olukord Euroopa Liidu ja Valgevene piiril. Kiiresti eskaleerunud olukorras on Valgevene esitanud Euroopa Liidule väljakutse tulla toime massilise sisserändega. Nii on 2021. aasta esimese üheksa kuuga Valgevene-EL välispiiril aset leidnud juba üle 6000 ebaseadusliku piiriületuse, millest suurem osa on toimunud Leedu ja Valgevene piiril. Peamiselt on piirile saabunud inimesed pärit Iraagist ja Süüriast, aga on ka inimesi Aafrika riikidest ja Afganistanist.

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti eestvedamisel korraldatava töötoa eesmärk on arutleda selle üle, milline on Eesti ja lähiriikide (Läti ja Leedu) säilenõtkus rändekriisi olukorras. Töötoas otsitakse vastuseid mh järgnevatele küsimustele:

  • Kuidas hindavad senist toimetulekut eksperdid Leedust ja Lätist?
  • Milline on meie valmisolek ametkondlikul ja praktilisel tasandil olukorras, kus ka Eesti võib olla oluliselt mõjutatud kolmandatest riikidest pärit isikute massilisest sisserändest?
  • Mida saaksime õppida Leedu ja Läti kolleegidelt, kes seisavad hetkel silmitsi rändesurvega Valgevenest?

Töötoas teevad ettekande ja osalevad paneelarutelus:

  • Toomas Malva Siseministeeriumist
  • Saulius Nekrasevicius Leedu Piirivalveteenistusest
  • Līga Neidere Läti Siseministeeriumist
  • Eero Janson Eesti Pagulasabist

Töötoas on oodatud osalema nii valdkonna töötajad, kui teemast huvitatud inimesed Eestis, Lätis ja Leedus. Töötoale tagatakse eesti-inglise sünkroontõlge.

Registreerimine on avatud SIIN. Töötuppa registreerimiseks on vajalik märkida, et osalete konverentsi teisel päeval virtuaalses töötoas.