Kõik üritused

Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku töötamise teemaline ekspertseminar

Eesti

Kolmandate riikide kodanike tööränne on tõusnud paljude riikide rändepoliitikas keskseks teemaks. Mitmes Euroopa Liidu (EL) riigis on tööjõurände osakaal oluliselt kasvanud, samuti on majandussektoreid, mis on muutunud välistööjõust sõltuvaks. Seoses kasvanud töörände mahtudega on ELi ja liikmesriikide fookuses ka ebaseadusliku töötamise tõkestamine, kuna see on üheks tõukejõuks inimeste ebaseaduslikule sisserändele. Ebaseaduslikul töötamisel on väga laiaulatuslik mõju ning märkimisväärsed majanduslikud tagajärjed, mõjutades oluliselt nii riikide sotsiaal- ja fiskaalpoliitikat, kui ka üksikisikute õiguste kaitset. 

EMN Eesti  korraldab 12. juunil 2024. aastal kell 9.30-14.00 Euroopa Liidu majas (Rävala pst 4) ekspertidele suunatud seminari, kus arutatakse kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku töötamisega seotud teemadel. Seminarile on esinema ja arutlema kutsutud nii Eesti kui ka meie lähiriikide eksperdid.  Kutsudes kokku valdkonnas tegutsevate ametiasutusete esindajad, on meie eesmärk hõlbustada teadmiste ja kontaktide vahetamist ning edendada ühiseid jõupingutusi ebaseadusliku töötamise vastasel võitlusel.  

Seminari töökeel on inglise keel koos sünkroontõlkega eesti keelde.