Kõik üritused

Ukrainlaste ränne Eestisse: viimaste aastate trendid

Estonia

Hea rändevaldkonna huviline!

Ootame Sind 18. detsembril 2019, rahvusvahelisel migrantide päeval, kell 11:00-12:30, Tallinna Ülikooli (M648, Uus-Sadama 5 ), lõuna- ampsule, et vahetada infot ja kontakte ning luua koostöösuhteid rände temaatikaga tegelevate spetsialistidega.

21. sajand on tituleeritud rände sajandiks. Ka Eesti ei ole püsinud muutumatuna, transiitriigi asemel oleme muutunud kolmandate riikide kodanike, valdavalt ukrainlaste, sihtriigiks. 2018.
a sai elamisloa Euroopa Liitu asumiseks 527 000 Ukraina kodanikku, moodustades pea 1/5 kõikidest esmastest tähtajalistest elamislubadest. Sama tendentsi saime jälgida ka 2017. a, kui
esmase elamisloa sai 662 000 Ukraina kodanikku. Ukraina kodanike sisseränne on aktiivne olnud ka Eestisse, selle peamiseks väljundiks on Eestis lühiajaline töötamine.
Kutsume Sind, et arutleda üheskoos järgmistel teemadel:

Kutsume Sind, et arutleda üheskoos järgmistel teemadel:

  • Millised on peamised rändetrendid Euroopas ja Eestis? (Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt)
  • Millist teavitustööd tehakse sisserändajatele ja Eesti tööandjatele? (Politsei- ja Piirivalveamet)
  • Millised väljakutsed võivad Ukrainast Eestisse saabunutel olla? (Sotsiaalkindlustusamet)
  • Mis on rände põhjuste taga, selle tagajärjed ja võimalused (IOM Eesti esindus)

Arutelu modereerib Olga Sõtnik (Kultuuriministeerium).

Kohtumise töökeeleks on vene keel.

Olete oodatud!

EMN Eesti & IOM