Kõik üritused

EMN Eesti “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraporti 2021” esitlus

Eesti

18. novembril kell 11.00  toimus “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021” esitlus. 

“Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja lõimumine, kodakondsus, ebaseaduslik ränne ning tagasipöördumine.

Esitlusel toodi välja huvitavamad valdkondlikud arengud ja trendimuutused ning asetati Eesti rändestatistika ja –poliitika võrdlevasse konteksti. Samuti tutvustatakse arenguid, millel Euroopa Liidu kontekstis pilku peal tasub hoida.

Vaata esitlust järele SIIT.