Viimati lisandunud materjalid

  • EMNi ja OECD Covid-19 koondinform

  • Inform #5: COVID-19 pandeemia mõju vabatahtliku tagasipöördumise ning sunniviisilise tagasisaatmise menetlustele ja poliitikameetmetele

  • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord Euroopa Liidus ja Norras