Viimati lisandunud materjalid

  • Ajutise kaitse saajate tööturule integreerimine

  • 2023. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

  • Rahvusvahelise kaitse saajate perekonna taasühinemine

  • Kolmandate riikide kodanike isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade digitaliseerimine