Viimati lisandunud materjalid

  • Inform #5: COVID-19 pandeemia mõju vabatahtliku tagasipöördumise ning sunniviisilise tagasisaatmise menetlustele ja poliitikameetmetele

  • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord Euroopa Liidus ja Norras

  • Infoleht (17) 2020: Konverents “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme”