Kõik üritused

EMN Eesti konverents “Aasta ajutist kaitset – tagasivaade ja pilk tulevikku”

Eesti

Märkimaks enam kui aasta möödumist täiemahulise sõjategevuse algusest Ukrainas, on aeg teha tagasivaade riikide erinevatele kogemustele nii ajutise kaitse rakendamisel kui põgenike vastuvõtmise korraldamisel ning suunata pilk tulevikku, et võtta vaatluse alla riikide pikemaajalised strateegiaid.

UNHCRi 11. aprilli andmetel on sõja tõttu Euroopasse elama asunud üle 8 miljoni Ukraina põgeniku, kellest 5 miljonit on saanud ajutise kaitse või sarnase riikliku kaitsestaatuse. Suur osa Ukrainast põgenenud inimestest on asunud elama Ukrainale lähemal asuvatesse riikidesse nagu Poola (ligi 1,6 miljonit), Tšehhi (üle 500 000) ja Moldovasse (üle 100 000 inimese). Eestisse on saabunud ligi 130 000 Ukraina sõjapõgenikku, kellest umbes 70 000 on jäänud Eestisse ja ülejäänud on liikunud edasi teistesse riikidesse. Ajutist kaitset on Eestis taotlenud 10. aprilli seisuga ligi 45 000 inimest.

Esimest korda Euroopa Liidu toimimise ajaloos tegi Euroopa Nõukogu 04.03.2022 otsuse ajutise kaitse direktiivi rakendamiseks, et kaitsta Ukrainas toimuva sõja tõttu põgenevaid inimesi. Vastuvõtvad riigid on seejärel kohaldanud ajutist kaitset või sarnaseid skeeme, mis tagavad põgenikele kohalike elanikega samad õigused ja kohustused (ligipääs tööturule, õpingutele, tervishoiule ning sotsiaalkaitsele). Et kogemused ja väljakutsed on riikide lõikes erinevad, keskendub konverentsi esimene paneel väljakutsete ja parimate praktikate jagamisele.

Sõjaline konflikt Ukrainas jätkub ning selle lõppu ega tulemit ei ole võimalik tõsikindlalt ennustada. Kuigi paljud sõjapõgenikest sooviksid kodumaale naasta, ei ole sõjaseisukorra tõttu turvaline tagasipöördumine endiselt võimalik. Sellest tulenevalt tõstatuvad üha enam pikaajalisi plaane, strateegiaid ja Ukraina tulevikku puudutavad küsimused. Eelloetletule keskendutakse konverentsi teises paneelis.

EMN Eesti konverents „Aasta ajutist kaitset – tagasivaade ja pilk tulevikku“ püüab analüüsida, kuidas oleme tulnud toime ajutise kaitse rakendamise ja Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisega nii Eestis, Euroopa Liidus kui teistes vastuvõtvates riikides ning millised on riikide tulevikustrateegiad.

Konverentsi salvestus