Teised üritused

 • Luksemburg

  EMN Luksemburgi riiklik aastakonverents: Kodakondsus kui väärtus (veebis)

 • Austria

  EMN Austria riiklik konverents: Rahvusvahelise rände tuleviku prognoosimine

 • Estonia

  Põhja- ja Baltimaade rändekonverents (veebis): Piiriülene liikuvus Põhja- ja Baltimaade piirkonnas

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: COVID-19 mõjud välistudengitele ELi ja OECD liikmesriikides

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar (ELi) riikide reageeringutest COVID-19 pandeemiale seadusliku rände ja töötuse valdkonnas

 • Cyprus

  Kürpose riiklik rändekonverents “Kohalike ametkondade roll migrantide ja pagulaste lõimimisel”

 • Croatia

  Horvaatia eesistumise rändevaldkonna e-konverents

 • EU

  EMNi veebiseminar: “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas: 2019. aasta trendid ja riikide reageeringud Covid-19-le”

 • Eesti

  Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

 • France

  Konverents “Attraction and retention policies for international startups in France and in the EU”

 • Eesti

  Rahvusvaheline konverents „Piiri peal“

 • Finland

  From Tampere 20 to Tampere 2.0

 • Hispaania

  Fifth ES National Conference in Madrid

 • Luksemburg

  Conference: Attracting start-up founders and innovative entrepreneurs from third countries

 • Portugal

  Migration, asylum and statistics

 • Slovakkia

  Impacts and opportunities of international migration

 • Germany

  Conference on Migration and Communication

 • Eesti

  SEMINAR/Soome ja Eesti institutsioonide koostöö sisserändajate integreerimise valdkonnas

 • Eesti

  Suur põgenemine

 • Eesti

  Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt

 • Eesti

  William Lacy Swing – loeng Tallinna Ülikoolis

 • Eesti

  Rändevõrgustik Arvamusfestivalil