Teised üritused

 • Hispaania

  EMN Hispaania konverents “Narratiivide tähtsus rändediskursuses: analüüs, mõju ja head praktikad”

 • Slovakkia

  EMN Slovakkia konverents „Väärikad töötingimused kaasaegse orjuse vastu võitlemisel“

 • Germany

  EMN Saksamaa konverents “Sisserändajatest naiste osalus: keel, töö ja poliitiline kaasatus”

 • Finland

  EMN Soome konverents: “Kuidas parandada sisserändajatest naiste integratsiooni tööturul?”

 • Küpros

  EMN Luksemburgi ja EMN Küprose konverents “Kuus kuud Ajutise kaitse direktiivi rakendamist – Õppetunnid ja jagatud kogemused”

 • Tsehhi

  EMN Tšehhi eesistumise konverents “Tööränne: vajadused, strateegiad ja väljakutsed”

 • Prantsusmaa

  EMN Prantsusmaa eesistumise konverents “Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja reintegratsioon”

 • EU

  EMN 2021. a Rände- ja varjupaiga aastaraporti tutvustusüritus

 • Leedu

  EMN Leedu konverents “Algatused Ukraina põgenike kohanemise toetamiseks”

 • Belgia

  EMN Belgia konverents “Talendipartnerlused”

 • Rootsi

  EMN Rootsi konverents “Põhjamaad ja Ukraina põgenike olukord”

 • Austria

  EMN Austria konverents “Uuenduslikud lahendused jätkusuutlike lahenduste loomiseks ümberasustatud elanikele”

 • EU

  EMN ja OECD ümarlaud “Rändehalduse digitaliseerimine”

 • Küpros

  EMN Küprose konverents “Human Rights in the Field of Returns”

 • Hispaania

  EMN Hispaania konverents “The recognition of skills in the migration process”

 • Soome

  EMN Soome konverents “Kas Soome on valmis suurenenud töörändeks?”

 • Iirimaa

  EMN Iirimaa seminar “Immigration detention and alternatives: Ireland and the EU”

 • Prantsusmaa

  EMN Prantsusmaa töötuba “Startup viisad ja tehnikavaldkonna talendid Euroopa Liidus”

 • Prantsusmaa

  EMN Prantsusmaa veebiseminar “Perest lahutatud ja kadunud migrandid”

 • Madalmaad

  EMN Hollandi veebiseminar “Lapsed rändes Euroopas ja Hollandis”

 • Sloveenia

  Sloveenia eesistumise konverents “EL valmisolek tuleviku rändevoogudeks”

 • Luksemburg

  EMN Luksemburgi konverents “Haavatavate migrantide tuvastamine ja kaitse”

 • EU

  Maailmapanga ja EMN ümarlaud “Circular Migration for Low- and High-Skilled: A New Paradigm?”

 • EU

  EMNi veebiseminar: “Tõhus rändekorraldus Euroopa Liidus ja liikmesriikides”.

 • EU

  Maailmapanga ja EMN ümarlaud “New approaches to EU Migration: Innovations in designing and implementing new labour migration pathways”

 • Portugal

  Portugali eesistumise konverents: “Digital transformation in migration”

 • EU

  Maailmapanga ja EMN ümarlaud “Public Perceptions of Migration”

 • EU

  EMN veebiseminar “Access to housing and education for children in migration: challenges and good practices”

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: COVID-19 pandeemia mõju vabatahtliku tagasipöördumise ning sunniviisilise tagasisaatmise menetlustele ja poliitikameetmetele

 • Iirimaa

  EMN Iirimaa/ ESRI veebikonverents “Supporting Integration: Access to Citizenship in Ireland and the EU”

 • Luksemburg

  Veebiseminar “Missing children in the European Union”

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: COVID-19 mõju rahaülekannetele ELi ja OECD liikmesriikides

 • Netherlands

  Veebiseminar “Pathways to Citizenship for third-country nationals in The Netherlands and EU Member States”

 • EU

  Veebiümarlaud “EU labour migration policy: time to move from a skill-based to a sector-based framework?”

 • Saksamaa

  EMN Saksamaa konverents “Towards effective asylum and migration management – Innovative approaches and implementation in practice”

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: tööränne olulistes sektorites pandeemia ajal

 • Luksemburg

  EMN Luksemburgi riiklik aastakonverents: Kodakondsus kui väärtus (veebis)

 • Austria

  EMN Austria riiklik konverents: Rahvusvahelise rände tuleviku prognoosimine

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar: COVID-19 mõjud välistudengitele ELi ja OECD liikmesriikides

 • Estonia

  Põhja- ja Baltimaade rändekonverents (veebis): Piiriülene liikuvus Põhja- ja Baltimaade piirkonnas

 • EU

  EMNi ja OECD veebiseminar (ELi) riikide reageeringutest COVID-19 pandeemiale seadusliku rände ja töötuse valdkonnas

 • Cyprus

  Kürpose riiklik rändekonverents “Kohalike ametkondade roll migrantide ja pagulaste lõimimisel”

 • EU

  EMNi veebiseminar: “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas: 2019. aasta trendid ja riikide reageeringud Covid-19-le”

 • Croatia

  Horvaatia eesistumise rändevaldkonna e-konverents

 • Eesti

  Rahvusvaheline konverents „Piiri peal“

 • Eesti

  Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

 • Hispaania

  Fifth ES National Conference in Madrid

 • Finland

  From Tampere 20 to Tampere 2.0

 • France

  Konverents “Attraction and retention policies for international startups in France and in the EU”

 • Slovakkia

  Impacts and opportunities of international migration

 • Luksemburg

  Conference: Attracting start-up founders and innovative entrepreneurs from third countries

 • Portugal

  Migration, asylum and statistics

 • Germany

  Conference on Migration and Communication

 • Germany

  Conference on Migration and Communication

 • Eesti

  SEMINAR/Soome ja Eesti institutsioonide koostöö sisserändajate integreerimise valdkonnas

 • Eesti

  Suur põgenemine

 • Eesti

  Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt

 • Eesti

  William Lacy Swing – loeng Tallinna Ülikoolis

 • Eesti

  Rändevõrgustik Arvamusfestivalil