Kontakt

Meist

Euroopa rändevõrgustik (EMN) on 2003. aastal Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontaktpunktidest ja kohalikest rände- ja varjupaiga valdkonna organisatsioonidest, millega kontaktpunktid koostööd teevad. EMNi peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot ning jagada saadud teavet poliitikategijate ja laiema avalikkusega.

Euroopa rändevõrgustiku peamiseks väljundiks on:

  • iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast;
  • rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud;
  • kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud).

EMN koosneb liikmesriikide kontaktpunktidest (välja arvatud Taani), Norrast,  vaatlejariikidest (Gruusia, Moldova, Ukraina, Montenegro, Armeenia, Serbia), Euroopa Komisjonist ning EMN teenusepakkuja ICF-st.

EMNi kontaktpunkt Eestis (EMN Eesti) asub alates 01.01.2020 Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis. EMN Eestit rahastavad Euroopa Liit ja Siseministeerium.

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt

Kase 61, 12012 Tallinn

emn@sisekaitse.ee

Töötajad