Kõik üritused

EMN Eesti võrgustikukohtumine

Eesti

16. juunil toimub EMN Eesti 2022. aasta teine võrgustikukohtumine. Seekordse kohtumise eesmärgiks ontutvustada EMNi üleeuroopalist aastaraportit, koostöös Kultuuriministeeriumiga valminud statistikaülevaadet ning rääkida EMN Eesti ja võrgustikuliikmete olulisematest rände- ja varjupaigavaldkona puudutavatest tegevustest.

Päevakava: 

11:00 – 11:15 – Tervitussõnad, EMN Eesti senised tegevused ja tulevikuplaanid 2022
11:15 – 11.45 – Värskemate EMN publikatsioonide esitlus
11:45 – 12:50 – Võrgustikuliikmete ümarlaud, kus võrgustikuliikmed saavad tutvustada oma hetketegemisi ning tulevikuplaane, sh

  • Siseministeerium: Viimased välismaalaste seaduse muudatused
  • Kultuuriministeerium ja EMN Eesti: Rändestatistika 2017-2021 ülevaade
  • Politse- ja Piirivalveamet: Ukraina põgenike ülevaatlik olukord Eestis

12:50 – 13:00 – Küsimuste ring ja lõppsõnad