Ad-hoc päringud

Euroopa rändevõrgustiku kontaktpunktid ja Euroopa Komisjon kasutavad kiireloomulisi päringuid teistelt liikmesriikidelt ja Norralt suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul rahvusvahelise kaitse ja migratsiooni teemadel info kogumiseks. Infopäringu tulemusena valmib vastustest võrdlev kokkuvõte.

 • Tagasipöördumine

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Töö – ja ettevõtlusränne

 • Pereränne

 • Õpiränne

 • Ebaseaduslik ränne

 • Integratsioon

 • Piir

 • Schengen

 • Kodakondsus

 • Muu ränne