Ad-hoc päringud

Kiireloomuliste päringute kaudu saavad rändevõrgustiku riiklikud kontaktpunktid ja Euroopa Komisjon koguda suhteliselt lühikese ajaga võrreldavat informatsiooni rännet ja rahvusvahelist kaitset puudutavatel teemadel. Oma sisendi uue ad-hoc päringu koostamiseks saab anda, saates huvipakkuvad küsimused: emn@tlu.ee.

Tutvu lõpetatud ja avaldatud ad-hoc päringutega EMN kesksel veebilehel.

  • Support measures to facilitate the labour market entry of family members

  • Salary criteria (partly an update to the IE AHQ on Minimum annual remuneration threshold)

  • Access to general practitioner system for legal migrants

  • Facilitations and/or restrictions for entry of TCNs from specific regions/countries

  • Immediate family members applying for asylum at the same time

  • Policies regarding asylum seekers from Iraq

  • Terms of residence (and exceptions) for naturalization

  • Safe countries of origin

  • Asylum claims based on conversion from Islam to another religion