Kõik üritused

EMN Hispaania konverents “Narratiivide tähtsus rändediskursuses: analüüs, mõju ja head praktikad”

Hispaania

Euroopa Rändevõrgustiku Hispaania kontaktpunkt korraldab 1. detsembril 2022 konverentsi “Narratiivide tähtsus rändediskursuses: analüüs, mõju ja head praktikad”. Konverents toimub hübriidformaadis (nii veebis kui Madridis koha peal).

Teiste valdkondade kõrval mängib narratiiv ja selle loomine olulist rolli ka rändepoliitika kujundamisel. Narratiiv ning rändega seotud nähtustest rääkimine mõjutab avalikku arvamust, käitumist ja hoiakuid. Rändega seotud hoiakud ja uskumused on sageli ajutised ja ajas kiirelt muutuvad sõltuvalt narratiivi kasutamisest – see võib tekitada paremat mõistmist või vastupidi, õhutada diskrimineerimist ja ksenofoobiat.

Konverents on jaotatud kaheks paneeldiskussiooniks, milles esinevad akadeemikud, ajakirjanikud, ametnikud ning poliitilise spektri ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad:

I Rände narratiivid ja nende mõju ühiskonnale

II Lõimumise kogemused ja head praktikad ning võitlus vihkamise vastu

Konverentsile on võimalik registreerida saates e-kirja aadressile rem@inclusion.gob.es (palutakse täpsustada ka osalus kas veebi teel või füüsiliselt koha peal).

Täiendava info saamiseks külastage EMN Hispaania kodulehte SIIN.