Kõik üritused

EMN Rootsi konverents “Põhjamaad ja Ukraina põgenike olukord”

Rootsi

EMN Rootsi korraldab 19. mail kell 10.30-16.15 konverentsi teemal “Põhjamaad ja Ukraina põgenike olukord”. Konverents leiab aset Stockholmis (Piperska Muren, Central Stockholm (Kungsholmen), Scheelegatan 14). Konverentsi töökeel on inglise keel.

Venemaa sissetung Ukrainasse on põhjustanud lähiajaloo ühe kiiremini areneva ja ulatuslikuma elanikkonna ümberasustamise ning miljonid ukrainlased otsivad kaitset teistes riikides. Põhjamaad Rootsi, Norra, Soome, Taani ja Island annavad oma osa Ukraina põgenike vastuvõtmisel ja kaitse pakkumisel kõrvuti teiste EL-i ja ELi mittekuuluvate riikidega.

Põhjamaad vaatavad tagasi pikale koostööale mitmes valdkonnas, nagu majandusareng, kodanike liikuvus ja tööturg, ning nende viie riigi vahel on sarnasusi heaoluühiskonna osas, sealhulgas ka sisserändajate lõimimisel. Mis aga puudutab rände- ja varjupaigapoliitikat, on eri riigid valinud erinevaid lähenemisi. Näiteks mitte kõik Põhjamaad ei ole EL-i liikmesriigid ega ole hõlmatud EL-i rände- ja varjupaigaalaste õigusaktidega.

Konverentsiga soovib EMN Rootsi anda Rootsi ja teiste Põhjamaade, aga ka teiste riikide poliitiliste otsustajate, rändeekspertide, teadlaste ja kodanikuühiskonna esindajate jaoks võimaluse tutvuda ja arutada rände- ja varjupaigapoliitika arenguid Põhjamaades, pöörates erilist tähelepanu ukrainlaste kaitsele. Eesmärk on hõlbustada dialoogi ja vastastikust õppimist võrdlevas ja inspireerivas keskkonnas.

Allpool on võimalik tutvuda konverentsi taustapaberi ja ajakavaga.

Konverentsile registreerumiseks tuleb saata email aadressile emn@migrationsverket.se koos oma nime, ametikoha, asutuse/tööandja ja infoga võimalike allergiate või toidueelistuste osas.