Kõik üritused

EMN Prantsusmaa eesistumise konverents “Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja reintegratsioon”

Prantsusmaa

21. juunil kell 10.30-18.45 (Eesti aja järgi) toimub Prantsusmaa eesistumise konverents, mille teemaks on “Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja reintegratsioon: Euroopa Liidu liikmesriikide strateegia ja Euroopa koordineerimine”. 

Konverents toob kokku nii riiklikud kui rahvusvahelised poliitikakujundajad, praktikud, teadurid, MTÜ-d ja rahvusvahelised organisatsioonid. Konverentsi avab Hr. Claude d’Harcourt, Prantsuse Välismaalaste Peadirektoraadi juht, kelle järel saab avasõnadeks sõna Hr.  Michael Shotter, Euroopa Liidu Siseasjade peadirektoraadi juht (DG HOME).

27. aprillil 2021. a avaldatud Euroopa Liidu vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegias soositakse vabatahtliku tagasipöördumise tähtsust, eesmärgiga suurendada nende osakaalu ja arvu, tõstes samal ajal tagasipöördujatele antava toe kvaliteeti. Strateegia eesmärk on välja töötada ühtsem ja koordineeritum lähenemisviis EL-i liikmesriikide vahel ning suurendada ELi ühise tagasisaatmissüsteemi tõhusust ja jätkusuutlikkust, millest saavad kasu nii tagasipöördujad, Euroopa Liit kui ka päritoluriigid.

Konverentsi käigus on kõigil osalejatel võimalus arutleda vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimisega seotud parimate praktikate ja väljakutsete üle. Lähtudes Euroopa Liidu vahenditest ja õiguslikust raamistikust, keskendutakse aruteludes ka riiklikele toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmidele ja nende edendamisele, samuti taasintegreerimisprogrammidele. Panelistid ja aruteludes osalejad analüüsivad Euroopa Liidu ja riikliku tasandi praktikaid, võttes samas arvesse ka päritolu- ja transiitriikide perspektiive.
Tutvu konverentsi ajakava ja taustapaberiga allpool.