Kõik üritused

EMN Saksamaa konverents “Sisserändajatest naiste osalus: keel, töö ja poliitiline kaasatus”

Germany

EMN Saksamaa korraldab 29. novembril 2022 veebi vahendusel konverentsi “Sisserändajatest naiste osalus: keel, töö ja poliitiline kaasatus”. Konverents toimub veebi vahendusel Webexi keskkonnas.

Konverents on pühendatud naississerändajate sotsiaalse ja poliitilise osaluse kasvatamise küsimusele. Sisserändajatest naised seisavad ühiskonnas endiselt silmitsi väljakutsete ja takistustega, mis mõjutavad nii hariduse omandamist, tööhõivet kui poliitilist kaasatust. Konverentsil keskendutakse soopõhise lõimimise meetoditele ning probleemkohti lahatakse kolmes temaatilises paneelis:

I Integratsioon läbi keele

II Integratsioon läbi tööturu ja osaluse

III Ühiskondik ja poliitiline osalus

Konverentsi ajakavaga on võimalik tutvuda SIIN ning registreeruda on võimalik SIIN.