Kõik üritused

EMN veebiseminar “Access to housing and education for children in migration: challenges and good practices”

EU

10. märtsil kell 11.00-13.35 leiab aset veebiseminar “Access to housing and education for children in migration: challenges and good practices”. 

Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha SIIN

Üritusel avalikustatakse Euroopa Rändevõrgustiku poolt koostatud raporti “Lapsed rändes” tulemused. Raporti fookuses on Euroopa Komisjoni 2017. aasta Lapsrändajate kaitse teatise (Communication on the protection of children in migration) rakendamine 2019. aastal.

Seminari ajakava: 

10.00 – 10.05 Avasõnad – Rafael Bärlund, EMN Soome
10.05 – 10.15 Visioon laste õiguste kaitsest uue rändepakti raames – Javier Moreno Sanchez, Euroopa Parlamendi Laste Õiguste Töögrupp
10.15 – 10.30 Uuringu “Lapsed rändes” tulemuste esitlus – Adolfo Sommarribas, EMN Luksemburg
10.30 – 10.40 Küsimused ja arutelu 
10.40 – 11.05 I Paneeldiskussioon: Ligipääs majutusele 

  • Monica Gutierrez Arques, Euroopa Põhiõiguste Amet 
  • Laetitia Van der Vennet, PICUM
  • Evridiki Georgiou, “Hope for Children” CRC Poliitikakeskus, Küpros
  • Blandine Chatelet, Prantsusmaa Solidaarsus- ja Tervishoiuministeerium

Moderaator: Isabela Atanasiu, DG HOME, Euroopa Komisjon

11.05 – 11.20 Küsimused ja arutelu
11.20 – 11.30 Paus
11.30 – 11.55 II Paneeldiskussioon: Ligipääs haridusele 

  • Vincente López-Brea, Hispaania Haridusministeerium 
  • Kerstin Holst, UNESCO
  • Jennifer Zuppiroli, Save the Children
  • Gelly Aroni, Kreeka Migratsiooni- ja Asüüliministeerium

Moderaator: Vincent Catot, DG HOME, Euroopa Komisjon

11.55 – 12.10 Küsimused ja arutelu
12.10 – 12.25 Edasise EL laste õiguste strateegia esitlus – Valeria Setti, DG HOME, Euroopa Komisjon
12.25 – 12.30 Küsimused ja arutelu 
12.30 – 12.35 Lõppsõnad Magnus Ovilius, DG HOME, Euroopa Komisjon

Seminar toimub Webex keskkonnas. Seminari töökeel on inglise keel.