Kõik üritused

EMN Austria riiklik konverents: Rahvusvahelise rände tuleviku prognoosimine

Austria

29. septembril kell 10-18 (Eesti aja järgi) toimub EMN Austria kontaktpunkti konverents, mis keskendub rahvusvahelise rände tuleviku prognoosimisele. Täpsemalt antakse ülevaade olemasolevatest mudelitest, uuringutest and tööriistadest, mida kasutatakse rändevaldkonna arengute ennustamiseks; kirjeldatakse, kuidas rändeprognoose parimal viisil poliitikaprotsessides ära kasutada; arutletakse prognooside mõju üle riikliku ja Euroopa tasandi poliitikaprotsessides ning viimaks heidetakse pilk rände prognoosimise tulevikku.  Konverentsi korraldatakse koostöös Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) ülemaailmsete rändeandmete analüüsi keskusega (GMDAC).

Üritusel esinevad rahvisvahelised rändeuurijad, Austria ning Euroopa poliitikakujundajad, kellel on kogemus rändeprognooside kujundamise ja kasutamisega ning esindajad mõttekodadest.

Konverentsil on võimalik osaleda ka läbi veebi ning osalemiseks peab end registreerima siin.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Ürituse detailsema kirjelduse ja programmiga saab tutvuda siin.