Uudised

  • Euroopa Liidu liikmesriigid peavad otsima rändepoliitikas uusi lahendusi

    Kümme aastat tagasi oli Euroopa Liidu ülene rändepoliitika suhteliselt olematu. Kuigi ühtne sisserände- ja varjupaigapoliitika oli sisse kirjutatud juba ELi aluslepetesse , jäi selle rakendamine pikaks ajaks tagasihoidlikuks.  Loe täismahus artiklit siit Mari-Liis Jakobson, Ave Lauren

  • Miks on efektiivne tagasipöördumise süsteem Euroopale oluline?

    Kui räägime tagasipöördumisest, siis seostame seda eelkõige eestlaste naasmisega kodumaale. Rändepoliitika kontekstis mõeldakse selle all aga välismaalaste tagasipöördumist oma päritoluriiki, teab TLÜ ühiskonnateaduste instituudi rändeekspert Barbara Orloff.