Uudised

 • EMN aitab luua vastunarratiivi inimsmugeldajate mesijutule

  Kuidas veenda maailma vaesemate riikide elanikke, et nad ei tungiks ebaseaduslikult Euroopa Liitu? Üks võrdlemisi odav võimalus on heidutada neid infokampaaniatega, mis valgustavad ebaseaduslikult rändajate kurba tegelikkust. Seda soovitab ka ELi inimsmugeldamise vastane tegevuskava 2015–2020, milles kutsustakse liikmesriike üles “suurendama üldsuse, haavatavate rühmade ja spetsialistide teadlikkust ebaseadusliku rände ja inimsmugeldamise ohtudest, näiteks levitades meedias vastunarratiivi ning jagades häid […]

 • EMN Eesti rändab TLÜst SKAsse

  Hüvasti ja uute kohtumisteni! EMN Eesti lõpetab tegevuse Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis ja jätkab vastavalt siseministri käskkirjale 1. jaanuarist Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudis. Ministri otsuse eesmärk on tugevdada siseturvalisuse ja -julgeoleku aspekti EMNi töös ning toetada SKA ekspertiisi kasvu. Enne tulevikku vaatamist, tähistagem üheskoos viimase nelja ja poole aasta jooksul saavutatut. Selja taga on töökad ja […]

 • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

  Euroopa rändevõrgustiku (EMN) avaldatud uus uuring pakub võrdlevat ülevaadet ELi liikmesriikide, Norra ja Šveitsi kogemustest ja praktikatest seoses võimalike tagajärgedega, mis võivad tekkida rahvusvahelise kaitse saajale päritoluriiki reisimisel või sealsete ametivõimudega kontakteerumisel. Vaata ka  uuringut tutvustavat videot!  

 • Rände ja rändepoliitika uus normaalsus

    EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport sedastab, et 2018. ja 2019. aasta ei toonud rändevaldkonnas kaasa pöördelisi muudatusi, küll aga on toimunud arengud nii mitmeski mõttes märgilised. Kui otsida ühtset lipukirja, mille all serveerida muutusi Eesti ja Euroopa rändes ja rändepoliitika erinevates valdkondades, siis üheks tugevaks pretendendiks oleks kindlasti “uus normaalsus”. Uus normaalsus ehk […]

 • Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt tegutseb järgmisest aastast Sisekaitseakadeemias

  Siseministeeriumi haldusalasse kuuluva Euroopa rändevõrgustiku kontaktpunkt Eestis alustab vastavalt siseministri käskkirjale alates 1. jaanuarist 2020 tööd Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis. Praegu tegutseb kontaktpunkt Tallinna Ülikooli juures. „Enamikes liikmesriikides asub rändevõrgustiku riiklik kontaktpunkt siseministeeriumi või justiitsministeeriumi haldusalas. Rändevõrgustiku kaudu läbiviidavad uuringud ning analüüsid on järjest rohkem käsitlenud siseturvalisuse ja -julgeolekuga seotud teemasid. Selline tundlik info- andmevahetus toimib […]

 • Euroopa nõustab tagasipöördujaid

  Euroopa rändevõrgustik kaardistas EMN Informis liikmesriikide ja Norra lähenemisviise seoses tagasipöördumise alase nõustamisega välismaalastele, kes viibivad riigis ebaseaduslikult ning peavad naasma oma kodumaale. Kolmandate riikide kodanike individuaalne nõustamine, nii vabatahtliku lahkumise kui ka sunniviisilisel tagasisaatmisel, on üks võtmeelemente tagasipöördumise protsessis, et isikud saaks õigeaegset infot enda õiguste ja kohustuste kohta. Info jagamine ja nõustamine loob […]

 • Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

  24. ja 25. oktoobril toimub Helsingis konverents From Tampere 20 to Tampere 2.0. alapealkirjaga Towards a new programme (2020-24) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions? Tänavu möödub kakskümmend aastat Tampere järelduste vastuvõtmisest. Järeldustes lepiti kokku Euroopa Liidu senisest ühtsemas rände- ja varjupaigapoliitikas. Võrreldes kahekümne aasta taguse ajaga on erinevad […]

 • Projekt MIRNet Tallinna Ülikoolis

  Septembris algas rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on aidata edendada rändealast teadustööd ja võrgustumist Tallinna Ülikoolis. TLÜ partneriteks projektis on üks suuremaid ja pikemate traditsioonidega rändeuuringute keskusi Euroopas, Sussexi rändeuuringute keskus Sussexi Ülikoolis, samuti on projektipartneriteks Roskilde Ülikool ja Tampere Ülikool. Projekti temaatiline fookus seondub ennekõike ida-lääne suunalise rändega (mille uurimiseks on Eesti ideaalselt positsioneeritud nii saatva kui vastuvõtva riigina) ning loodetavasti […]

 • Varjupaigapoliitika kui edasiviivate läbikukkumiste ahel

  Euroopa varjupaigasüsteemi on senini kolm korda põhjalikumalt reformitud, mis on seda kindlasti mõnevõrra tõhustanud, aga rändekriisi ajal tulid süsteemi nõrkused endiselt ilmekalt esile, arutleb Mari-Liis Jakobson Vikerraadio päevakommentaaris. 23. septembril kohtusid Maltal mõnede Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusjuhid ja siseministrid, et arutada, mida teha Vahemerelt päästetud ning valdavalt Itaalia ja Malta sadamatesse transporditavate põgenikega. Teadaolevalt pandi […]