Lühiuuring: Kolmandate riikide kodanike isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade digitaliseerimine

21.03.2024

Värskelt ilmunud lühiuuringusse panustas 25 EMN liikmes- ja vaatlejariiki (vaatlejariikidena Gruusia ja Ukraina). Lühiuuringus kaardistatakse lisaks täisdigitaalseid dokumente väljastavate riikide kogemustele ka füüsiliste dokumentide väljastamisega seotud väljakutsed ja digitaalsete dokumentide eelised, digitaliseerimisega seotud algatused ja pilootprojektid ning liikmesriikide ootused digitaalsete lahenduste suunal liikumiseks.

Täisdigitaalseid dokumente väljastavad 3 liikmesriiki: 

  • Itaalia: digitaalseid elamislubasid väljastatakse kolmandate riikide kodanikele, kes on ELi kodanike pereliikmed.
  • Leedu: väljastab digitaalseid tähtajalisi elamislube alates 2023. aastast ajutise kaitse saajatele. Väljastatakse pdf-formaadis läbi rändeinfosüsteemi (MIGRIS). Loale on lisatud QR-kood dokumendi ehtsuse/kehtivuse kontrollimiseks ning ajutise kaitse saaja andmed. Nii Leedu kui inglise keeles.
  • Poola: 2022. aastal töötati välja digitaalne lahendus, mis toimib elektroonilise isikut tõendava dokumendina – diia.pl veebileht ja rakendus mObywatel. Saab kinnitada isikusamasust, taotleda erinevaid haldusteenuseid ja suhelda riigiasutustega. Ühtlasi täidab ajutise elamisloa rolli: diia.pl omanikud saavad Schengeni alal liikuda kuni 90 p 180 p jooksul, koos kehtiva reisidokumendiga saab ületada ka ELi välispiiri.

Neljas riigis on digitaliseerimist puudutavad algatused töös:

  • Soome: pilootprojekt digitaalsete reisitunnistuste väljastamiseks (Digital Travel Credentials – DTC). Katsetatakse masinloetavat dokumenti (eMRTD), milleks on tavaliselt näiteks passi lisatud kiip.
  • Ukraina: pilootprojekt tähtajaliste ja pikaajaliste elamislubade elektrooniliste koopiate kasutamiseks (ePermits). Lisatud on QR-kood, ligipääs digitaalsetele teenustele (pangandus-, posti- ja haldusteenused).
  • Holland: arutatakse digitaalsete elamislubade väljastamist kolmandate riikide kodanikest kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele ja üliõpilastele.
  • Iirimaa: töös on menetlusprotsesside digitaliseerimine, näiteks e-töölubade väljastamiseks.

Kokkuvõttes: digitaalsete isikut tõendavate dokumentide/elamislubade väljastamisel nähakse rolli ELi tasandil, et tagataks ühtne lähenemisviis, koostalitusvõime ja ühtlustatud kontrolltoimingud piiril.

Loe lähemalt siit.