Lühiuuring: Ligipääs iseseisvale majutusele rahvusvahelise kaitse kontekstis

05.03.2024

Lühiuuringusse panustas 26 EMN liikmes- ja vaatlejariiki. Teema täiendab 2023. aasta alguses ilmunud lühiuuringut teemal Majutusvõimaluste paindlikkus rahvusvahelise kaitse kontekstis. Lühiuuring kaardistab väljakutsed, millega nii rahvusvahelise kaitse taotlejad kui saajad iseseisva majutuse leidmisel silmitsi seisavad. Samuti antakse ülevaade, kuidas liikmesriigid abi ja toetuste andmist korraldavad.

Pea kõik EMN liikmesriigid ja vaatlejariigina Serbia on märkinud, et nii rahvusvahelise kaitse saajatel kui taotlejatel on probleeme iseseisva eluaseme leidmisega. Väljakutsed, millega vastuvõtusüsteemist iseseisva eluasemeni liikumisel silmitsi seistakse, on seotud peamiselt üldise eluasemepuuduse ja eluaseme hinnatõusuga, samuti on nimetatud pikki ootejärjekordi sotsiaalpindadele, haldustakistusi (bürokraatia), keelebarjääri, aga teatud juhtudel ka diskrimineerimist kinnisvara omanike ja üürileandjate poolt.

Meetmed, mida riigid võimalikult sujuva ülemineku tagamiseks rakendavad, saab jagada sihistatud ja riiklikeks toetusmeetmeteks. Sihistatud meetmetena pakutakse rahvusvahelise kaitse saajatele nõustamist ja abi sobiva eluaseme leidmiseks, vahendusteenust omanikuga suhtlemisel ja lepingute sõlmimisel, nn üleminekumajutust ajutiselt viibimiseks (tavaliselt riigi või MTÜ-de omandis olev kinnisvara ja korterid) ning rahalist toetust (näiteks tagatisraha või ettemaksu tasumiseks ja mööbli soetamiseks). Samuti on võimalik pikendada perioodi, mille jooksul rahvusvahelise kaitse saajad  vastuvõtukeskuses viibida võidav.

Riik tagab vajadusel ligipääsu sotsiaalpindadele ja pakub sarnaselt kohalike elanikega sotsiaaltoetusi. Seejuures on oluline märkida, et õigus sotsiaal- ja eluasemetoetustele (nt üüritoetus, ligipääs sotsiaalpinnale) laieneb üksnes rahvusvahelise kaitse saajatele ja mitte taotlejatele. Rahvusvahelise kaitse taotlejad, kes soovivad menetluse ajal elada väljaspool majutuskeskust, rahalist toetust ei saa. Loa saamiseks elada väljaspool keskust on vajalik, et taotlejal oleksid endal piisavad rahalised vahendid.

Lähemalt saab lugeda siit.