7. märtsil toimus käesoleva aasta esimene võrgustikukohtumine

11.03.2024

7. märtsil toimus käesoleva aasta esimene võrgustikukohtumine. EMN Eesti tutvustas enda tööplaani ja uurimisele tulevaid teemasid, möödunud aasta olulisemaid seadusandlikke muudatusi ja statistikat rändevaldkondade lõikes ning nelja lühiuuringut, millest üks on ilmunud ja kolm peagi ilmumas:

  1. Ajutise kaitse saajate tööturule integreerimine (ilmub märtsis)
  2. Ligipääs iseseisvale majutusele rahvusvahelise kaitse kontekstis (ilmunud – leitav siit)
  3. Rahvusvahelise kaitse saajate perekonna taasühinemine (ilmub aprillis)
  4. Kolmandate riikide kodanike isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade digitaliseerimine (ilmub märtsis)

Ettekanded tegid ka Siseministeeriumi, Välisministeeriumi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (Tallinna rändekeskuse) ning IOM Eesti esindajad.

Siseministeerium tutvustas CEAS (Common European Asylum System) reformi, Välisministeerium avas arengukoostöö teemasid, MKM andis ülevaate Eesti välistööjõu poliitika kujunemisest, Tallinna rändekeskus tutvustas enda tegevusi ning IOM tegi ettekane Ukraina põgenike seas läbiviidud küsitlusest ja selle tulemustest.

Ettekannete järel said sõna teised võrgustikuliikmed ning järgnes elav arutelu.

Kohtumisel tehtud ettekanded leiab siit.

Täname kõiki esinejaid ja osalejaid!