2024. aasta uurimisteemad, millele Euroopa rändevõrgustiku liikmed keskenduvad

17.01.2024

 

Igal aastal saavad liikmesriikide kontaktpunktid esitada neile olulisi uurimisteemasid, millest valitakse välja kõige enam hääli saanud teemad. Hääletuse tulemusena viiakse 2024. aastal läbi 3 uuringut ja 10 lühiuuringut, millele rändevõrgustiku liikmes- ja vaatlejariigid panuse annavad. Teemad on järgmised:

Uuringud:

 • Tööränne tööjõupuuduse tingimustes
 • ELi inimkaubanduse tõkestamise, selle vastu võitlemise ja kuriteoohvrite kaitse poliitika rahvusvaheline mõõde
 • Perekonna taasühinemine ELis: 20 aastat perekonna taasühinemise õiguse direktiivi vastuvõtmisest

Lühiuuringud:

Rahvusvahelise kaitse valdkond:

 • Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutamise reguleerimine
 • Rahvusvahelise kaitse taotlejate ligipääs õigusabile
 • Rahvusvahelise kaitse taotlejate geograafiline hajutamine ja suhestumine kohalike kogukondadega

Integratsiooni valdkond:

 • Keeleõppe toetusmeetmed täisealistele rahvusvahelise kaitse taotlejatele
 • Rändetaustaga laste ligipääs haridusele ELis
 • Rahvusvahelise kaitse saajate kutsehariduse ja -koolituste võimalused

Seadusliku rände valdkond:

 • Uuenduslikud viisid välistalentide ELi meelitamiseks

Rändehaldus:

 • Rändediplomaatia: poliitika, läbirääkimisvõtete ja -meetodite analüüs;
 • Rändestrateegiate kavandamine

Tagasisaatmine:

 • ELi liikmesriikide väljasaatmisotsuste vastastikuse tunnustamise ja rakendamise tingimused, praktika ja edasised sammud