Ebaseaduslik ränne

Olin rahulolematu oma töö ning eluga Vietnamis. Tahtsin midagi suuremat ja paremat saavutada. Kõik ju ütlevad, et kes ei riski, see šampust ei joo. Muidugi ma risikisin ja veensin ka oma peret, et minu nimel tasub riskida. Oleks ma vaid siis teadnud, kui keeruline see maailm tegelikult on…Ma isegi ei tea kõikide nende sõnade tähendust, mis meie kohta öeldi- illegaal ja traffickingi ning smuugeldamise ohver. Päris hirmus.Olin õnnelik, et tervelt koju tagasi pääsesin. Uhh, milline karussell. Tuan Vietnamist

  • Ränne on ebaseaduslik, kui välismaalane siseneb riiki, viibib või töötab riigis, selleks seaduslikku alust omamata.
  • Samuti on keelatud ja karistatavad ebaseadusliku rände soodustamine, nagu ebaseaduslikule piiriületusele kaasa aitamine nn smugeldamine, seadusliku aluseta riigis viibiva välismaalase tööle võtmine ning inimkaubandus ehk vägivalla või pettuse teel inimese tööle või muule tegevusele (kerjamine, prostitutsioon) panemine.
  • Ebaseadusliku sisserändega on tegemist ka siis, kui välismaalane ületab riigipiiri kehtetu ja/või võltsitud dokumendiga/viisaga.

Hinnanguliselt on maailmas 50 miljonit ebaseaduslikku sisserändajat; 25 miljonit töötab ebaseaduslikult ja 2,5 miljonit on smugeldatud ebaseaduslikultriiki (IOM).

Eestis ei ole põhiliseks ebaseadusliku sisserände väljundiks mitte ebaseaduslik piiriületus, vaid viisa väärkasutamine.

Seotud materjalid

  • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine Euroopa Liidus

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Head praktikad ebaseaduslikult riigis viibivate migrantide tagasipöördumises ja reintegratsioonis: liikmesriikide sissesõidukeelupoliitikad ja tagasivõtulepingute kasutamine liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel