Tagasipöördumine

Kui üks periood elus saab otsa, algab uus ja nii sai meie pere aeg ka Eestis otsa. Kuna mu töölepingut enam ei pikendatud, hakkasime vaatama võimalusi koju naasmiseks. Alguses tundus see kõik natuke hirmutav ning isegi vastumeelne, aga aegamööda hakkasime mõttega harjuma ning hinge tekkis suur ootus- me sõidame koju! Kõik laabus kenasti, meie suur pere on jälle koos ning asumeõige mitme kogemuse võrra rikkamatena end kodumaal rakendma. Iman Nigeeriast 

  • Tagasipöördumise all mõistetakse välismaalase naasmist päritoluriiki või uuede koduriiki. Tagasipöördumine võib olla kas vabatahtlik või sunniviisiline. Viimasel juhul saadavad ametivõimud välismaalase riigist välja.
  • Lahkumisettekirjutus on otsus, millega sätestatakse, et kolmanda riigi kodaniku riigisviibimine on ebaseaduslik ja kehtestatakse või sätestatakse tema tagasipöördumiskohustus. (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/115/EÜ).
  • Euroopa Liidus tehti 2017. aastal 516 115 lahkumisettekirjutust; enim Maroko kodanikele, järgnesid Ukraina ja Alzeeria kodanikud. Vabatahtlikult lahkus Euroopa Liidu liikmesriikidest kõige rohkem Ukraina kodanikke, Eurostati andmetel 21 335 inimest. Sundi rakendati enim Maroko kodanike suhtes (8375 korral).

Isikutele, kes on kohustatud Eestist lahkuma, koostab Politsei- ja Piirivalveamet vabatahtliku lahkumistähtajaga lahkumisettekirjutuse. Üldjuhul tuleb isikul lahkuda 7 kuni 30 päeva jooksul. Lisameetmena võidakse isikule rakendada ka Eestisse sissesõidukeeldu, mille pikkus on üldjuhul 3-5 aastat. Keelu eesmärk on takistada ebasoovitavate välismaalaste kohest riiki naasmist. Juhul, kui välismaalane ei täida temale määratud kohustust vabatahtlikult riigist lahkuda, siis rakendatakse isiku kinnipidamist ning riigist väljasaatmist.

Eestis tehti 2017. aastal lahkumisettekirjutus 638 välismaalasele, kellest vabatahtlikult lahkus 501 (73%) isikut. 137 välismaalast (27% lahkumisettekirjutuse saanutest) aga sunniti riigist lahkuma. Enim oli lahkumisettekirjutuse saanute seas Vene Föderatsiooni, Ukraina, Valgevene ja Vietnami kodanikke.

Lae alla onepager

Seotud materjalid

  • Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Ülevaade: Kolmandasse riiki tagasipöördumise põhjused ja migrantide reintegratsiooni toetamine

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega