Pereränne

Teet oli sõpradega Maltal purjetamas, mina olin sinna sõitnud õpetajate haridusprogrammi raames, et õppida inglise keelt. Kuna ilm oli suurepärane, siis jooksin peale koolitunde kiiresti randa, et nautida vett ning päikest. Ma ei teagi täpselt, kuidas see kõik juhtus. Õhus pidi ringi lendama Amor isiklikult. Hiljem kutsus Teet mind Eestisse. Ma tulin, nägin ja tema võitis :) Gaby Argentiinast 

  • Pererände all mõistetakse perekonna taasühinemist, perekonna loomise soovil riiki sisenemist või terve perekonna liikumist ühest riigist teise, eesmärgiga võimaldada peredel elada pereelu.
  • Kolmanda riigi kodanik on isik, kes ei ole Euroopa Liidu sh Eesti kodanik (v.a Island, Liechtenstein ja Norra, Ŝveits).
  • Elamisluba on liikmesriigi ametiasutuste poolt väljastatav luba selle kohta, et kolmanda riigi kodanik tohib seaduslikult viibida selle liikmesriigi territooriumil. (Nõukogu määrus 1030/2002/EÜ)

2017. aastal andsid Euroopa Liidu liikmesriigid kolmandate riikide kodanikele 829 922 esmast tähtajalist elamisluba pererändeks. See moodustas 26,5 % kogu sisserändest. Enim elamislube andis Saksamaa (156 973), kellest enamus (38 661) olid Süüria kodanikud.

Välismaalane, kes soovib Eestisse elama asuda pererände alusel, saab taotleda elamisluba abikaasa või Eestis elava lähedase sugulase juurde. Lähedase sugulase all mõistetakse isikute ringi, kes on nimetatud välismaalaste seaduses, nagu näiteks lapse elama asumist oma vanema juurde või vanema/vanavanema elama asumist Eestisse, kui isik vajab hooldust. Perekonna pereelu ei tohi olla fiktiivne; ühine peab olema nii elukoht kui sissetulek ja ravikindlustus tagatud.

Pereränne oli 2017. aastal sageduselt teine põhjus Eestisse elama asumiseks, moodustades kogu sisserändest umbes 30%.

Kolmanda riigi kodaniku elamisloa taotlust, kes soovib Eestis liituda oma kolmandast riigist pärit pereliikmega või Eesti kodanikuga, menetletakse välismaalaste seaduse alusel. Samas Euroopa Liidu kodaniku, kelle pereliige on kolmanda riigi kodanik, taotlust menetletakse Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel.

Seotud materjalid

  • Support measures to facilitate the labour market entry of family members

  • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

  • Perekonna taasühinemise õiguse kuritarvitamine: fiktiivabielud ja põlvnemise kohta valeandmete esitamine Euroopa Liidus ja Eestis