Informid

  • Safe Countries of Origin

  • Rändevood Vahemere kaudu

  • ERV poliitikaülevaade Vahemere kaudu tulevatest rändevoogudest

  • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine Euroopa Liidus

  • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

  • Ümberasustamise ja humanitaarabi programmid Euroopas – mis toimib?

  • Kodakondsusetus ELis

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade ELi praktikatest