Informid

  • Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU – 2015

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus

  • Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Kolmandate riikide kodanike vastuvõtmine ettevõtlusega tegelemise eesmärkidel

  • Attracting and retaining foreign startup founders

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses