Informid

  • Ümberasustamise ja humanitaarabi programmid Euroopas – mis toimib?

  • Kodakondsusetus ELis

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade ELi praktikatest

  • Ülevaade: Kolmandasse riiki tagasipöördumise põhjused ja migrantide reintegratsiooni toetamine

  • 2015 EMN Policy brief on migrant’s movements through the Mediterranean

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses