Informid

  • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Illegal employment of third-country nationals in the European Union

  • Kolmandatest riikidest tudengite hoidmine Euroopa Liidus

  • Illegal employment of third-country nationals in the European Union

  • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine ELis

  • Resettlement and humanitarian admission programmes in Europe — what works?

  • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

  • Safe Countries of Origin

  • Rändevood Vahemere kaudu