Informid

 • Rahvusvahelise kaitse saajate teisesed liikumised

 • Vabatahtliku tagasipöördumise stiimulid ja motivaatorid

 • Ajutise kaitse direktiivi rakendamine: kaitse ulatus ja registreerimine

 • Vaimse tervise teenuste pakkumine kolmanda riigi kodanikele

 • Rahvusvaheliste teadlaste meelitamine ja hoidmine

 • Kolmandatest riikidest pärit inimkaubanduse ohvrite tuvastamine ja kaitse

 • Õppimise eesmärgil antud elamislubade mitte-eesmärgipärane kasutamine

 • Inform #3: Tööränne olulistes sektorites pandeemia ajal

 • Inform #2: COVID-19 mõjud välistudengitele ELi ja OECD liikmesriikides

 • Inform: Pikaajalise elaniku staatus ELis

 • Inform: Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

 • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine Euroopa Liidus