Informid

  • Inform: Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

  • Inform: Beneficiaries of international protection travelling to and contacting authorities of their country of origin

  • Inform:Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

  • Inform: Policies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway

  • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Illegal employment of third-country nationals in the European Union

  • Kolmandatest riikidest tudengite hoidmine Euroopa Liidus

  • Illegal employment of third-country nationals in the European Union

  • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine ELis