Informid

  • Inform: Policies and practices on outreach and information provision for the return of migrants in EU member states and Norway

  • Inform: Kodakondsusetus Euroopa Liidus

  • Inform: Kuidas meelitavad ELi liikmesriigid start-up’e ja teisi uuenduslikke ettevõtjaid kolmandatest riikidest?

  • Inform: Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

  • Inform: Beneficiaries of international protection travelling to and contacting authorities of their country of origin

  • Inform:Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

  • Inform: Policies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway

  • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Illegal employment of third-country nationals in the European Union