Informid

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Kolmandate riikide kodanike vastuvõtmine ettevõtlusega tegelemise eesmärkidel

  • Attracting and retaining foreign startup founders

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses