Uudised

 • Teadlane teab: rahva usaldust rändepoliitika vastu kasvatab illegaalide kiire tagasisaatmine

  Riigis ebaseaduslikult viibivate isikute võimalikult kiire lähteriiki saatmine kasvatab elanikkonna usaldust riikliku rändepoliitika vastu, rõhutab Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi rändeekspert Barbara Orloff. Paljudele teadmata on Eesti süsteemi tõhususelt Euroopas esirinnas.Loe lähemalt ERR novaatoris avaldatud artiklist

 • Miks on efektiivne tagasipöördumise süsteem Euroopale oluline?

  Kui räägime tagasipöördumisest, siis seostame seda eelkõige eestlaste naasmisega kodumaale. Rändepoliitika kontekstis mõeldakse selle all aga välismaalaste tagasipöördumist oma päritoluriiki, teab TLÜ ühiskonnateaduste instituudi rändeekspert Barbara Orloff.

 • Mis kasu saab Eesti välistudengitest?

  Eesti kõrgkoolides õpib ligi 4000 inimest, kes on tulnud kraadi omandama välismaalt. Neile lisanduvad sajad külalistudengid. Need on noored, kes saavad peagi kõrgelt kvalifitseeritud, kelle aktiivne tööelu on veel ees, kel on keeled suus ja kes on mingil määral maailma näinud. Aga mis saab neist pärast ülikooli lõppu? Üllatav, et töökäte puuduse ajal räägitakse Eestis […]

 • Tähistame maailma pagulaste päeva!

  20. juunil toimub maailma pagulaste päeva puhul Lennusadamas  üritus “Suur põgenemine” . Lisaks filmidele ja arutelule pagulaskriiside teemal on osalejatel võimalik virtuaalreaalsuse prillide abil külastada kaasaegseid pagulaslaagreid Lähis-Idas, Sudaanis ja Ukrainas. Päeva lõpetab elav raamatukogu muuseumi kohvikus Maru, kus vestluseks saab “laenutada” erineva tausta ja looga pagulasi. Jutuajamise kõrvale pakuvad pagulased tasuta oma rahvusköögi hõrgutisi. […]

 • Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2018. Muutused rändepoliitikas ja sisserändajate lõimumine tööturul

  22. märtsil 2018 toimus Tallinnas, KUMUs, Põhja- ja Baltimaade rändekonverents, mille keskmes oli sel korral rändeajastuga kaasnevad uued väljakutsed migratsioonipoliitika arengule. Konverents, mis järjekorras juba kuues, keskendus sel korral küsimustele, kuidas aidata kaasa sisserändajate lõimumisele tööturule ning ohjata lõimumise abil ebaseaduslikku töötamist, tulla toime kultuurilise mitmekesisuse väljakutsetega rändeajastul ning tagada heaolu kasv ühiskonnas. Loe edasi […]

 • E-teenused ja sanktsioonid aitavad võidelda ebaseadusliku töötamisega

  23 Euroopa Liidu liikmesriigi panusel valminud uuringust selgub, et riigid näevad põhiliste ebaseadusliku töötamisega võitlemise meetmetena sanktsioneerimist, asutuste vahelist koostööd ja e-teenuste arendamist. Ebaseadusliku töötamisega võitlemine on liiduülene prioriteet, milles võtmerolli mängib integreeritud ja terviklik poliitika ning õigusraamistik. Ebaseaduslikul töötamisel on riigi majandusele mitmeid murettekitavaid tagajärgi. „Makromajanduslikul tasandil vähendab ebaseaduslik tööhõive maksutulusid ja võib suurendada […]

 • Ave Lauren: Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility

  ÜTI teine teadusseminar toimub 17. jaanuaril algusega kell 16.00 ruumis A-325, kus rändeekspert Dr Ave Lauren teeb ettekande teemal “Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility.” Rahvusvaheline sisseränne ei ole enam väikese grupi indiviidide pärusmaa, see on saanud üle maailma osaks inimeste igapäevaelust. Ühes kvantitatiivsete muutustega […]

 • Välistudeng – parim välistööjõud

  EMN rändeekspert Marion Pajumets kirjutas Äripäevas, kuidas Eestil on alles ees välistudengite potentsiaali teadvustamine ja riiklike meetmete kasutuselevõtt selle rakendamiseks. Artikkel on avaldatud Äripäevas. Lugemiseks klõpsa SIIN

 • Sisserände punktisüsteem pole võluvits

  Viimases Eesti inimarengu aruandes tehti ettepanek tõhustada rändepoliitikat punktisüsteemi kasutusele võtmisega. Samas pole selle juurutamine niivõrd kerge ja ei pruugi anda soovitud tulemusi, kirjutavad Tallinna Ülikooli teadlased Ave Lauren ja Mari-Liis Jakobson. Sisserände piirarv pole ainus Eestisse saabuvat töörännet takistav tegur. Vähemalt sama oluline on, et haritud spetsialistid Eesti üles leiaksid ning siin püsiksid. Kui […]