Gruusia ja Moldova liitusid vaatlejariikidena Euroopa Rändevõrgustikuga

11.03.2021

Märtsis liitusid Gruusia ja Moldova vaatlejariikidena Euroopa Rändevõrgustikuga. Gruusia ja Moldova on esimesed Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välised riigid, kes vaatlejatena võrgustikuga liituvad.

Euroopa Komisjoni rände- ja siseküsimuste direktoraardi peadirektori Monique Pariat’i sõnul on rände paremaks haldamiseks oluline suurendada koostööd kolmandate riikidega. Seda on rõhutatud ka uues rändepaktis. Gruusia ja Moldova osalemine Euroopa Rändevõrgustiku töös võimaldab jagada Euroopa häid praktikaid rände haldamisel, saades samal ajal paremat arusaama nii Ida- kui Kaukaasia perspektiivist.

Tere tulemast!