12.06 korraldas EMN Eesti ebaseadusliku töötamise teemalise seminari

13.06.2024

12. juunil korraldas Euroopa Rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkt seminari kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku töötamise teemadel. Seminaril osalesid eksperdid Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Poolast ning tutvustati EMNi poolt peagi ilmuvat ebaseadusliku töötamise teemalist uuringut, mis võtab vaatluse alla perioodi 2017-2022.

Seminaril tulid arutlusele riikide erinevad õigusraamistikud välismaalaste töölevõtmiseks ning nende töötamise seaduspärasuse kontrollimiseks, mida on tehtud ebaseadusliku töötamise ennetamiseks ja tõkestamiseks, millised on ametiasutuste peamised väljakutsed aga ka tõhusad praktikad ja uuenduslikud lähenemisviisid. Esinesid eksperdid Politsei- ja Piirivalveametist, Soome Maksuametist, Soome Tööinspektsioonist, Läti Piirivalvest ning Leedu ja Poola tööinspektsioonist. Ettekannetele järgnes arutelu kuhu toodi avarama vaate pakkumiseks sisse ka tööalase ärakasutamise ja võimaliku inimkaubanduse vaade.

Seminar pakkus võimalust kontaktide vahetamiseks ja seeläbi piiriülese koostöö parendamiseks. EMN Eesti tänab kõiki osalejaid ja panustajaid!