Värske rändestatistika ülevaade 2019-2023

02.07.2024

Juba kuuendat aastat järjest ilmus koos suve saabumisega Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti statistikabrošüür “Rändestatistika ülevaade 2019-2023“. Brošüür annab ülevaate peamistest rändetrendidest Eestis 2023. aastal, kajastades eestlaste väljarännet ja tagasipöördumist ning kolmandate riikide kodanike sisse- ja väljarännet.

Rändestatistika 2019-2023 ülevaatest leiab vastused järgmistele küsimustele:

● Missugune on Eesti rahvaarv, sisseränne, väljaränne ja rändesaldo?
● Kus välisriigis elab kõige enam Eesti kodanikke?
● Kellele, mis eesmärgil ja kui palju väljastati viisasid?
● Kui palju oli lühiajalise töötamise registreerimisi ja mis valdkondades?
● Kes ja mis põhjustel tulid Eestisse elama?
● Kellele anti pikaajalise elaniku elamisluba ja alaline elamisõigus?
● Kuhu asusid välismaalased elama?
● Kellele anti rahvusvahelist kaitset? Kui paljud said Eestis ajutist kaitset?
● Keda saadeti riigist välja?
● Kellest said Eesti kodanikud?
● Kellest said e-residendid?
● Kui paljud välismaalased osalesid kohanemisprogrammis?
● Kuidas on muutunud ränne Eestisse alates liitumisest Euroopa Liiduga?

Värske rändestatistika nii eesti- kui inglisekeelsed versioonid leiab SIIT.