Toimub EMN Eesti konverents “Innovatsioon rändes – otsides uuenduslikke lahendusi”

10.01.2022

Kuidas saavad riigid muutuvate rändetrendidega maailmas rännet paremini hallata, kui neil tuleb säilitada tasakaal tööturuvajaduste ning riigi pikaajaliste eesmärkide nagu sotsiaalne sidusus ja turvalisus, aga ka humanitaarsete kaalutluste vahel? Selleks tuleb pöörata pilk innovaatiliste lahenduste poole. Kuigi innovatsiooni rände– ja varjupaigavaldkonnas saab vaadelda erinevatest aspektidest, keskendub Euroopa rändevõrgusiku Eesti kontaktpunkti konverents uuenduslikele rändeteedele ja uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele, mille abil saab rändeprotsesse paremini hallata. 

27. jaanuaril 2022. a toimuva konverentsi esimene sessioon analüüsib rändevaldkonna uuenduslikke poliitikaid, seades fookusesse talendipartnerlused ja uuenduslikud rändekanalid, millest võiksid võita nii päritoluriigid, sihtriigid kui ka sisserändajad ise. Talendipartnerlustega soovitakse luua raamistik Euroopa Liidu riikide tööturuvajaduste ning  kolmanda riigi kodanike oskuste paremaks kokku viimiseks samal ajal kolmandaid riike rändeküsimustesse kaasates. Vaatluse alla võetakse aga ka teisigi töötamisega seonduvaid uuenduslikke lahendusi, nagu näiteks Eesti diginomaadi viisa.  

Lisaks uuenduslikule poliitikale on viimastel aastatel rändehalduses märkimisväärselt kasvanud ka uute tehnoloogiate kasutamine. Ülemaailmne Covid-19 pandeemia kiirendas rände- ja varjupaigavaldkonnas digitaalsete muudatuste kasutuselevõttu veelgi. Konverentsi teine sessioon  keskendubki tehisintellekti ja digilahenduste kasutamise võimalustele ning uutele praktikatele rändehalduses.  

EMN Eesti konverentsil on võimalik osaleda nii Sisekaitseakadeemias kohapeal kui ka veebis Worksup keskkonna vahendusel. Konverentsipäeva eesmärk on kokku tuua poliitikakujundajad, ELi institutsioonide/asutuste esindajad, praktikud, teadlased ja eksperdid liikmesriikidest ja mujalt ning jagada rände innovaatiliste lahenduste osas silmapaistvaid näiteid ja riikide kogemusi. 

Rohkem infot ja registreerimisvormi leiab SIIT.