Uuringud

  • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis

  • Uuring migrantide smugeldamisest: iseloomulikud tunnused, meetmed ja koostöö kolmandate riikidega

  • Kolmandate riikide kodanike vastu võtmine ettevõtlusega tegelemise põhjustel

  • Kolmandate riikide kodanike juurdepääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitikad ja praktikad

  • Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade ELi praktikatest

  • Inimkaubanduse ohvrite tuvastamine rahvusvahelise kaitse ja tagasipöördumise menetluses

  • Varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks mõeldud majutusasutuste korraldus erinevates liikmesriikides