Uuringud

  • Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

  • Challenges and practices for establishing the identity of third country nationals in migration procedures

  • Illegal employment of third-country nationals in the EU

  • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

  • Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe — what works?

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis