Uuringud

 • Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine päritoluriiki ja sealsete ametivõimudega kontakteerumine

 • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

 • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

 • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

 • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust

 • Rahvusvahelise kaitse taotlejate muutuv sisseränne aastatel 2014-2016: liikmesriikide reaktsioonid rändekriisile

 • Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

 • Väljakutsed ja tavad kolmandate riikide kodanikest isikute tuvastamisel rändetoimingutes

 • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine Euroopa Liidus

 • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

 • Ümberasustamise ja humanitaarabi programmid Euroopas – mis toimib?

 • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava