Uuringud

  • Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe — what works?

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis

  • A study on smuggling of migrants. Characteristics, responses and cooperation with third countries

  • Kolmandate riikide kodanike vastu võtmine ettevõtlusega tegelemise põhjustel

  • Kolmandate riikide kodanike juurdepääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitikad ja praktikad

  • Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade ELi praktikatest