Uuringud

  • Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis

  • Isiku tuvastamine rahvusvahelise kaitse korral: raskused ja tavad

  • Kolmandate riikide kodanike ELi-sisene liikuvus

  • Välistudengite ränne

  • Perekonna taasühinemise õiguse kuritarvitamine: fiktiivabielud ja põlvnemise kohta valeandmete esitamine Euroopa Liidus ja Eestis