Uuringud

  • Head praktikad ebaseaduslikult riigis viibivate migrantide tagasipöördumises ja reintegratsioonis: liikmesriikide sissesõidukeelupoliitikad ja tagasivõtulepingute kasutamine liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel

  • Saatjata alaealisi puudutavad poliitikad, praktikad ja andmed EL liikmesriikides ja Norras

  • Kinnipidamise ja kinnipidamise alternatiivide kasutamine immigratsioonipoliitikate kontekstis

  • Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis

  • Isiku tuvastamine rahvusvahelise kaitse korral: raskused ja tavad

  • Kolmandate riikide kodanike ELi-sisene liikuvus

  • Välistudengite ränne

  • Perekonna taasühinemise õiguse kuritarvitamine: fiktiivabielud ja põlvnemise kohta valeandmete esitamine Euroopa Liidus ja Eestis