Informid

 • Rändevood Vahemere kaudu

 • ERV poliitikaülevaade Vahemere kaudu tulevatest rändevoogudest

 • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

 • Kodakondsusetus ELis

 • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

 • Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade ELi praktikatest

 • Ülevaade: Kolmandasse riiki tagasipöördumise põhjused ja migrantide reintegratsiooni toetamine

 • 2015 EMN Policy brief on migrant’s movements through the Mediterranean

 • Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU – 2015

 • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus

 • Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

 • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses