7. detsembril toimus Tallinnas EMN Eesti ja EMN Luksemburgi ühisüritus “Laste õigus kodakondsusele”

28.12.2022

Hübriidformaadis üritus korraldati Euroopa rändevõrgustiku kodakondsusetuse teemalise platvormi raames (European Migration Network Platform of Statelessness), mille eesmärgiks on kodakondsuseta inimeste teemalise avaliku teadlikkuse tõstmine ja huvirühmade koondamine erinevatest riikidest. Kohtumise põhifookus oli lastel ning käsitleti nii liikmes- kui vaatlejariikide erinevaid praktikaid kodakondsuse andmisel ja saamisel,  kodakondsuseta jäämise ohutegureid ja kodakondsuse või selleks vajalike dokumentide saamise ning taotlemise bürokraatlikke takistusi.

Kohtumise esimeses paneelis tegid ettekanded Euroopa Nõukogu, Euroopa rände- ja siseasjade peadirektoraadi ning Hollandi justiitsministeeriumi esindajad. Teises paneelis esinesid Gruusia justiitsministeeriumi ja Eesti siseministeeriumi esindajad, Euroopa rändevõrgustiku Soome ja Iirimaa kontaktpunktide esindajad ning Flaami integratsiooni agentuuri esindaja.

Kohtumise ingliskeelsed materjalid (concept note´i, päevakava ja kokkuvõtte) leiab SIIT.