25. mail korraldas EMN Eesti konverentsi “Aasta ajutist kaitset – tagasivaade ja pilk tulevikku”

08.06.2023

25. mail korraldas EMN Eesti Sisekaitseakadeemias Ukraina-teemalise konverentsi „Aasta ajutist kaitset – tagasivaade ja pilk tulevikku“. Konverentsi raames analüüsiti ja arutleti, kuidas oleme tulnud toime ajutise kaitse rakendamise ja Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisega ning millised on riikide ja rahvusvaheliste organisatsoonide tulevikustrateegiad. Ettekannetega esinesid rändeeksperdid erinevatest liikmesriikidest, aga ka Kanadast ja Ukrainast, samuti Euroopa Komisjoni, FRONTEX-i ja OECD esindajad.

Esinejad pakkusid unikaalset võimalust avardada seniseid teadmisi Ukraina konflikti ulatusest ja mõjust. Näiteks tutvustas Dr. Frank Düvell Osnabrücki Ülikoolist sundrände prognoose ja võimalikke sõjalisi stsenaariume; Kaimo Kuusk andis Eesti suursaadikuna Ukrainas elulise ülevaate saatkonna töö toimimisest sõja ja kriisi keeristes; Ukraina migratsiooniteenistuse esindaja rääkis nii uutest algatustest Ukraina kodanikele dokumentide väljastamisel kui riiklikest tulevikustrateegiatest.

Konverentsil jäi kõlama, kui oluline on hoida sõja edasist kulgu päevakorras ning kuivõrd kandvat rolli mängib liikmesriikide toetus sõjapõgenikele. Tööturule sisenemise ja haridustee jätkamise tagamine aitab vastuvõtvates riikides kogutud teadmiste- ning kogemuste pagasi konflikti lahenedes tagasi kodumaale viia, mis on omakorda hindamatu väärtusega Ukraina ülesehitamisel.

Konverentsist valmis ka ülevaatlik infoleht, millega on võimalik tutvuda siin.

Konverentsi salvestuse leiab siit.